Bli medlem

Just nu är avgiften halverad första året, dvs 100:-

Ordinarie medlemsavgift per år är 200:- kr för medlem eller stödmedlem. Familjemedlem betalar 50:- kr/person.

För att bli medlem, sätt in medlemsavgiften på PlusGiro 67 84 45-8 eller Bankgiro 788-2970 och ange namn, adress och telefonnummer. Du får gärna också ange födelseår, yrke och ev fackförbund du tillhör.

Vår integritetspolicy hittar du här (PDF).

Glöm inte att ange om du vill stå med i vår interna öppna medlemsförteckning som delges alla medlemmar. Du som väljer att inte stå med får dock ingen egen matrikel. Vi hanterar vårt medlemsregister enligt PUL, för mer information, se Datainspektionen. Några nyckelpunkter:

  • Vi lämnar inte ut vår matrikel till utomstående.
  • Du har rätt att få reda på dina uppgifter (glöm inte meddela oss när du flyttar) och att få ev. fel rättade.
  • Vi använder statistik ur vårt register för vårt intressepolitiska arbete – tjänstemän och politiker vill ofta veta t ex hur många som är kvinnor resp. män i Riksförbundet.
  • Elöverkänsligas Riksförbund sköter på egen hand registret och är juridiskt ansvarigt för detta. Som medlem kan du kontakta oss på de sätt som anges under ”Kontakt” på Startsidan

 

Du kan också ta kontakt med oss via vårt kansli på telefon 08-712 90 65 som har telefonsvarare när det är obemannat.
Vill du se en kopia av inbetalningskortet som en PDF här: Ladda ner inbetalningskortet (PDF-fil) med anmälan
Om du inte kan skriva ut det i rätt storlek bör du skriva av inbetalningskortet för hand. OBS – Om du glömmer att kryssa i rutan att du vill stå med i vår öppna medlemsförteckning kommer du inte att stå med och inte heller att få medlemsmatrikeln.

När du gjort din anmälan får sänder vi dig ett informationspaket och adresser till Elöverkänsligas Riksförbunds läns- och lokalföreningar. I medlemsavgiften för fullbetalande medlem ingår föreningens tidskrift Ljusglimten, som utkommer med 4 st nummer per år. Famlijemedlem får inget eget exemplar av Ljusglimten.

Historik – och om www.feb.se

Elöverkänsligas Riksförbund bildades den 4 oktober 1987 under namnet Föreningen för El- och Bildskärmsskadade (FEB). Vi har funnits på nätet sedan 90-talets mitt på www.feb.se.

Funktionshindrets historik hittar du här!

Du får ha överseende med att allt inte är på plats under en övergångsperiod – du kan alltid besöka vår gamla sida här som vi kommer att bevara som ”arkiv” över våra första år!

 

Medlem i Handikappförbunden

Organisation…

För närvarande har förbundet ca 3 100 aktiva medlemmar. Elöverkänsligas Riksförbund är ett av 40-talet förbund inom Handikappförbunden (fd HSO), med sammanlagt ca 400 000 medlemmar.

Vill du stödja vår verksamhet kan du göra detta genom att sätta in bidrag på vårt postgironummer. Vi tackar i så fall på förhand.

Länsföreningar     

En separat tabell med adressuppgifter, mm, för några av våra föreningar hittar du här!

Elöverkänsligas förening i Dalarnas län
(Elöverkänsligas förening i Gotlands län)
Elöverkänsligas förening i Gävleborgs län
Elöverkänsligas förening i Hallands län
Elöverkänsligas förening i Jämtlands län

Elöverkänsligas förening i Jönköpings län – egen hemsida
Elöverkänsligas förening i Kalmar län
Elöverkänsligas förening i Kronobergs län
Elöverkänsligas förening i Norrbottens län
Elöverkänsligas förening i Skåne län
Elöverkänsligas förening i Stockholms län
Elöverkänsligas förening i Södermanlands Län – egen hemsida

Elöverkänsligas förening  i Värmlands län
Elöverkänsligas förening  i Västerbottens län
Elöverkänsligas förening i Västernorrlands län
Elöverkänsligas förening i Västmanlands län – egen hemsida
Elöverkänsligas förening i Västra Götaland
Elöverkänsligas förening i Uppsala län
Elöverkänsligas förening i Örebro län
Elöverkänsligas förening i Östergötland – egen hemsida

Lokalföreningar

Elöverkänsligas förening i Karlskoga/Degerfors
Elöverkänsligas förening i Kistinehamn/Storfors
Elöverkänsligas förening i Skellefteå
Elöverkänsligas förening i Norra Stor-Stockholm
Elöverkänsligas förening i Södra Stor-Stockholm
Elöverkänsligas förening i Västra Stor-Stockholm
Elöverkänsligas förening i Umeå

 

Elöverkänsligas Riksförbunds föräldranätverk

2007 bildades inom Elöverkänsligas Riksförbund ett nätverk för barnfamiljer där någon familjemedlem, barn eller vuxen, är elöverkänslig. Idag (2012) består nätverket av ca. 40 familjer.
Föräldranätverkets syfte är att:

  • knyta kontakter mellan familjer med likartade behov och intressen
  • ta fram informationsmaterial som specifikt belyser och berör behov inom nätverket.

Fortsätt läsa Elöverkänsligas Riksförbunds föräldranätverk