Israel: Ansvariga myndigheter rekommenderar sladdtelefon av hälsoskäl

Baserat på de forskningsresultat som publicerades i den sk Interphonestudien, rekommenderar myndigheter och forskare i Israel att man ska använda sin fasta telefon. Många är inte medvetna om att sladdlös telefon (sk DECT) kan befaras ge samma 40-procentiga ökning av risken för hjärntumör som mobiltelefonen visat sig ge om du använder den mer än 30 minuter om dagen, under lång tid. Läs mer på engelska i Haaretz

Framtid utan telefon?

Nedmonteringen av det fasta telenätet har redan påbörjats. Inom fem år kan 50 000 hushåll ha blivit av med sin fasta telefon. För svårt elöverkänsliga finns inget alternativ till fast telefon eftersom den trådlösa tekniken ger svåra hälsoproblem.
Elöverkänsligas Riksförbund har frågat riksdagspartierna om hur de tänkt agera för att elöverkänsliga, liksom andra medborgare, ska ha tillgång till telefon, men fått svävande svar.

Fortsätt läsa Framtid utan telefon?