Mer om läns- och lokalföreningarna

Förening:
E-postadress, ev. hemsida: Postadress, ev. telefon:
(Gotland – vilande)
Blekinge län 0454-32 51 66
Dalarnas län eloverkansligas.forening.dalarna (at) gmail.com
Gävleborgs län 026-19 54 59
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län http://www.elkanslig.se/
Kalmar län
Kronobergs län
Norrbottens län
Skåne län
Stockholms län http://www.febstockholm.se Elöverkänsligas förening i Stockholms län
Gillbergav. 108, 763 91 HALLSTAVIK
Stockholms län,
lokalföreningen i Norra Storstockholm
Stockholms län,
lokalföreningen i Södra Storstockholm
Stockholms län,
lokalföreningen i Västra Stor-Stockholm
Sörmlands län http://febd.se/
Värmlands län feb.varmland (at) gmail.com 054-53 35 53
Västerbottens län 090-19 82 82
Västerbottens län,
lokalföreningen i Skellefteå
skelleftea (at) feb.nu
Västerbottens län,
lokalföreningen i Umeå
Västernorrlands län
Västmanlands län febvastmanland (at) gmail.com
http://elkaenslig.se
Elöverkänsligas förening i Västmanlands län, Ullvigatan 29, 723 55 Västerås. tel: 021-22097
Västra Götalands län

elofvg (at) gmail.com

031-741 48 00
Örebro län
Östergötland http://efost.se/ 013-40425

När du blir medlem får du kontaktuppgifter till samtliga föreningar. För att nå kontakt med förening som valt att inte ha kontaktuppgifter ovan, vg kontakta vårt kansli.