Mer om läns- och lokalföreningarna

Förening:
E-postadress, ev. hemsida: Postadress, ev. telefon:
(Gotland – vilande)
Blekinge län 0454-32 51 66
Dalarnas län eloverkansligas.forening.dalarna (at) gmail.com
Gävleborgs län 026-19 54 59
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län http://www.elkanslig.se/
Kalmar län
Kronobergs län
Norrbottens län
Skåne län
Stockholms län http://www.febstockholm.se Elöverkänsligas förening i Stockholms län
Gillbergav. 108, 763 91 HALLSTAVIK
Stockholms län,
lokalföreningen i Norra Storstockholm
Stockholms län,
lokalföreningen i Södra Storstockholm
Stockholms län,
lokalföreningen i Västra Stor-Stockholm
Sörmlands län http://febd.se/
Värmlands län feb.varmland (at) gmail.com 054-53 35 53
Västerbottens län 090-19 82 82
Västerbottens län,
lokalföreningen i Skellefteå
skelleftea (at) feb.nu
Västerbottens län,
lokalföreningen i Umeå
Västernorrlands län
Västmanlands län febvastmanland (at) gmail.com
http://elkaenslig.se
Elöverkänsligas förening i Västmanlands län, Ullvigatan 29, 723 55 Västerås. tel: 021-22097
Västra Götalands län

elofvg (at) gmail.com

031-741 48 00
Örebro län
Östergötland http://efost.se/ 013-40425

När du blir medlem får du kontaktuppgifter till samtliga föreningar. För att nå kontakt med förening som valt att inte ha kontaktuppgifter ovan, vg kontakta vårt kansli.

Lämna ett svar