Bostad och Hälsa – En praktisk handbok för ett sundare hem

Ragnar Forshufvud 1998, ISBN 91-88884-03-1, Mimers Brunn Kunskapsförlaget.
Skriven av civiling. Ragnar Forshuvud med egna erfarenheter och byggnadsbiologisk inriktning som grund. Du kan se en del av innehållet på förlagets hemsida:
Mimers Brunn om Bostad och hälsa
Pris (2011) i bokhandeln ca. 184 kr. Om du vill ha närmare information (2sid) skriv, faxa el. maila till: Mimers Brunn Kunskapsförlaget på tel/fax: 0224–230 06, Epost: mimersbrunn@mail.bip.net. Hemsida:http://home.bip.net/mimersbrunn/

Fasa ut Ahlbom ur FAS

Professor Anders Ahlbom från Karolinska Institutet, KI, har på grund av jäv entledigats både från WHO:s cancerforskningsinstitut IARC och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s vetenskapliga råd. Han sitter dock kvar i expertgruppen för hälsofrågor relaterade till elektromagnetiska fält, EMF, inom Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

Fortsätt läsa Fasa ut Ahlbom ur FAS

Professor Anders Ahlbom säger upp sig från SSM:s vetenskapliga råd – slipper granskning

Professor Anders Ahlbom har bett om att bli entledigad från uppdraget som ordförande i
Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält.
Strålsäkerhetsmyndigheten mottog den 9 juni Anders Ahlboms begäran om att bli entledigad från
uppdraget som ordförande i myndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält
Läs SSM:s pressmeddelande på myndighetens hemsida…

Debatt: Viktigt att välja rätt kommunikationsteknik

I ivern att vi ska bygga ut och göra oss beroende av den trådlösa tekniken – en iver som förutsätter dels obegränsade resurser med elström dels ett önsketänkande att mikrovågstekniken är ofarlig – monterar nu Telia ner idag fullt fungerande stomnät av kopparledningar för tele- och datakommunikation
Läs hela debattartikeln i Nya Wärmlandstidningen

Forskare varnar för samband mellan mobiler och gliom

De 31 experterna i gruppen arbetar för WHO-organet International Agency for Research on Cancer, IARC. Under den gångna veckan har de varit samlade i Lyon i Frankrike för att diskutera den senaste forskningen på området.
Deras slutsats är att mobiltelefoner och annan utrustning för trådlös kommunikation kan öka risken för gliom. Läs mer i Dagens Medicin