LG 2011-1 Uppvaktningar och möten

Elöverkänsligas riksförbund – FEB arbetar aktivt med att uppvakta makthavare. I år har styrelsen träffat såväl Energimarknadsinspektionen som Näringsdepartementet.

I mitten av februari träffade Eiwy Kronholm och Thomas Josefsson från FEB Tor Ny, jurist på Energimarknadsinspektionen (EI). FEB:s representanter informerade om vad som händer med de elöverkänsliga när en elektronisk elmätare sätts upp.
– Vi berättade hur elöverkänsliga fungerar och vilka problem vi har, säger Eiwy Kronholm.
Att läsa av elen med hjälp av fjärravläsning är orealistiskt för svårt drabbade elöverkänsliga.
Tor Ny berättade att riksdagen ännu inte fattat något beslut om timvis avläsning av elen.

FEB förde fram olika förslag på lösningar. EI väntar på hur EU ska agera i frågan.
En intressant aspekt är den personliga integriteten. Tor Ny berättade att en fara med timvis avläsning är att andra enkelt, med hjälp en dator, kan hålla koll på hur elförbrukningen ser ut hos boende och utifrån det se om de är hemma eller inte.
– En jämn förbrukning är som en överfull brevlåda.
Idag är det 800-900 elöverkänsliga som har fått behålla sin gamla elmätare och läser av själva. Frågan är var de ska ta vägen om det blir timvis avläsning för alla. Det finns snart inga gamla hus i skogen kvar, menade Thomas under mötet.

– Jag blev lugnad efter detta möte vad gäller elmätarna, menar Eiwy Kronholm. Det kändes som Tor Ny verkligen ville sätta sig in i vilka konsekvenser en lag om timvis avläsning av elen skulle få för våra medlemmar.

<mer kommer senare…>

 

US: Forskare från University of Washington skakar om mobilbranschen

UW-forskaren Dr. Henry Lai hade aldrig som mål att koppla mobiltelefoner till cancer, men hans arbete – och ansträngningarna att smutskasta honom – indikerar att han var någonting på spåret.  Ironiskt nog, eftersom oberoende forskningsanslag i princip inte existerar, kanske vi aldrig får reda på sanningen. Läs mer på engelska på Seattle Magazine