Debatt: Mobiltelefonen, en hälsorisk?

Säkerhetshänsyn under det kalla kriget kan ha lett till uppkomsten av felaktig information om de fysiologiska effekterna av mikrovågsstrålning från mobiltelefoner. Det skriver forskaren och mikrovågspionjären Allan H Frey i The Scientist. Läs hela artikeln på engelska här på The Scientists hemsida.

Intressanta rapporter av Frey på MedLine: Data analysis reveals significant microwave-induced eye damage in humans. Headaches from cellular telephones: are they real and what are the implications? Hela rapporten som PDF!

2012: Tre remisser avseende ”Gör det enklare” – statliga verksamheter inom vård och omsorg

Tre remisser avseende ”Gör det enklare” – statliga verksamheter inom vård och omsorg


Ds 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Vårt yttrande (PDF)

Ds 2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek

Vårt yttrande (PDF)

SOU 2012:33 Slutbetänkandet ”Gör det enklare” från Utredningen om översyn av de statliga verksamheterna inom vård- och omsorgssystemet

Vårt yttrande (PDF)