WHO/IARC meddelar: Radiofrekventa elektromagnetiska fält kan vara cancerframkallande

PRESS RELEASE
N° 208
31 May 2011
IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AS
POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS
Lyon, France, May 31, 2011 ‐‐ The WHO/International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans (Group 2B), …

Länk till IARC:s hela pressmeddelande (på engelska)

För att hitta svenska nyheter relaterade till detta, skriv IARC i sökrutan upptill till höger på vår sida och klicka på Sök!

Handikappförbunden: Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Läs hela konventionen på svenska här på regeringens sida om mänskliga rättigheter

Information ifrån Handikappförbunden:

BYGGSTEN: FN:s standardregler och konventionen

Denna byggsten beskriver:

– FN:s standardregler,

– standardreglernas relation till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,

– vilka delar i konventionen som inte ingår i Standardreglerna.

Syftet med det här dokumentet är att förse kommuner som redan har handlingsplaner som bygger på FN:s standardregler med information om vilka delar som behöver kompletteras för att samtliga rättigheter i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska kunna förverkligas.

Läs hela denna information om konventionen och dess relation till FN:s Standardregler på Handikappförbundens hemsida

Europarådet: Resolution 1815 – De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön (The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment)

Den 27 maj 2011 antog Europarådet denna viktiga resolution. En svensk översättning hittar du här.

Originaltexten hittar du på Europarådets hemsida:
Resolution 1815 – The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment (på engelska).

Salford L et al, Lunds Universitet

This is just a sample of their studies. For an updated list, please visit PubMed/MedLine

1. Increased blood-brain barrier permeability in mammalian brain 7 days after exposure to the radiation from a GSM-900 mobile phone.
Nittby H, Brun A, Eberhardt J, Malmgren L, Persson BR, Salford LG.
Pathophysiology. 2009 Aug;16(2-3):103-12. Epub 2009 Apr 2.
PMID: 19345073 [PubMed]
Related citations

2. Blood-brain barrier permeability and nerve cell damage in rat brain 14 and 28 days after exposure to microwaves from GSM mobile phones.
Eberhardt JL, Persson BR, Brun AE, Salford LG, Malmgren LO.
Electromagn Biol Med. 2008;27(3):215-29.
PMID: 18821198 [PubMed – indexed for MEDLINE]
Related citations

3. Radiofrequency and extremely low-frequency electromagnetic field effects on the blood-brain barrier.
Nittby H, Grafström G, Eberhardt JL, Malmgren L, Brun A, Persson BR, Salford LG.
Electromagn Biol Med. 2008;27(2):103-26. Review.
PMID: 18568929 [PubMed – indexed for MEDLINE]
Related citations

4. Exposure of rat brain to 915 MHz GSM microwaves induces changes in gene expression but not double stranded DNA breaks or effects on chromatin conformation.
Belyaev IY, Koch CB, Terenius O, Roxström-Lindquist K, Malmgren LO, H Sommer W, Salford LG, Persson BR.
Bioelectromagnetics. 2006 May;27(4):295-306.
PMID: 16511873 [PubMed – indexed for MEDLINE]
Related citations

5. Nerve cell damage in mammalian brain after exposure to microwaves from GSM mobile phones.
Salford LG, Brun AE, Eberhardt JL, Malmgren L, Persson BR.
Environ Health Perspect. 2003 Jun;111(7):881-3; discussion A408.
PMID: 12782486 [PubMed – indexed for MEDLINE]
Free PMC Article Free full text Related citations

6. Permeability of the blood-brain barrier induced by 915 MHz electromagnetic radiation, continuous wave and modulated at 8, 16, 50, and 200 Hz.
Salford LG, Brun A, Sturesson K, Eberhardt JL, Persson BR.
Microsc Res Tech. 1994 Apr 15;27(6):535-42.
PMID: 8012056 [PubMed – indexed for MEDLINE]
Related citations

Bostad och Hälsa – En praktisk handbok för ett sundare hem

Ragnar Forshufvud 1998, ISBN 91-88884-03-1, Mimers Brunn Kunskapsförlaget.
Skriven av civiling. Ragnar Forshuvud med egna erfarenheter och byggnadsbiologisk inriktning som grund. Du kan se en del av innehållet på förlagets hemsida:
Mimers Brunn om Bostad och hälsa
Pris (2011) i bokhandeln ca. 184 kr. Om du vill ha närmare information (2sid) skriv, faxa el. maila till: Mimers Brunn Kunskapsförlaget på tel/fax: 0224–230 06, Epost: mimersbrunn@mail.bip.net. Hemsida:http://home.bip.net/mimersbrunn/

Information Boverket: Bygg för hälsa och miljö

Information från Boverket: Bygg för hälsa och miljö 1998 
Boverket, Drottninggatan 18, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon 0455-35 30 00, Fax 0455-35 31 00
Publikationer kunde tidigare beställas genom Boverkets publikationsservice, Adress: Boverkets Publikationsservice, Box 534, 371 23 Karlskrona. Fax: 0455-819 27. De flesta finns nu enbart som PDF. 
– Förbättrad elmiljö – åtgärder för att minska elektriska och magnetiska fält i bostäder (PDF på cirka 6MB). BOVERKET 1998, ISBN 91-7147-503-6. (44 sidor) Pris: 94 kr inkl. moms + porto.
– Förbättrad elmiljö vid nybyggnad – Furiren 3 i Kristianstad. (PDF) BOVERKET 1998, ISBN 91-7147-497-8. Pris: (30:-) 31,80 inkl. moms. 36 sidor. 
– God elmiljö från början – Erfarenheter från konsultbranschen. (PDF) BOVERKET 1998, ISBN 91-7147-481-1. Pris: (30:-) 31,80 inkl. moms. 34 sidor. 
– Omfattande elsanering – Åtgärder för att minska elektriska och magnetiska fält i bostäder. (PDF) BOVERKET 1998, ISBN 91-7147-508-7. (40 sidor) Pris: 75 kr inkl. moms + porto.