Gillberg: Basstationer för mobiltelefoni

Publicerings-
datum
Titel (Författare Björn Gillberg www.miljocentrum.se)
25 apr 2003 Hur man överklagar ett bygglov för en 3G-mast till länsstyrelsen (pdf)
25 apr 2003 Exempel på yttrande till byggnadsnämnd (pdf)
20 apr 2003 3G-referenser angående mikrovågors skadliga påverkan (pdf)
08 feb 2003 Skadestånd kan utkrävas för 3G-master (pdf)
25 jan 2003 3G-master är miljöfarlig verksamhet (pdf)
09 dec 2002 Allmänt om 3G (pdf)
09 dec 2002 Juridiska fakta om 3G (pdf)

E-fält från antenn -1

Elöverkänsligas Riksförbund   www.feb.se     

Hur man beräknar den elektriska fältstyrkan E (i Volt per meter) på olika avstånd ifrån en sändarantenn ( i det sk ”fjärrfältet”).

Indata:

Pt = 10 W, exempel på sändareffekt in på antennen, uttryckt i Watt

Gt = 10, exempel på antennförstärkning, anges i ggr eller ofta i ”dBi” (förstärkning rel. isotropisk antenn)

d = 300 m, exempel på avstånd till antennen i meter.

Formeln nedan avser fältstyrkan i V/m i antennens ”huvudstrålriktning”, i höjd med antennen.

matematisk formel för det elektriska fältet från en antenn

 

 

detta uttrycks ofta i dBµV/m:

som formeln ovan men i decibel mikrovolt per m 

 

 

Sambandet visas för avstånden:
d = 10,20…1000 m

Fältstyrkan på andra avstånd kan beräknas genom att extrapolera; på dubbla avståndet är E hälften, osv.

diagram över elektrisk fältstyrka på olika avstånd från antenn

Nedan, samma som diagrammet ovan, men med fältstyrkan i dBµV/m

diagram som ovan men i dB mikrovolt per m

 

Copyright © Elöverkänsligas Riksförbund www.feb.se 2003. Kopiering medges för privat bruk om sidorna återges i sin helhet.