E-fält från antenn -1

Elöverkänsligas Riksförbund   www.feb.se     

Hur man beräknar den elektriska fältstyrkan E (i Volt per meter) på olika avstånd ifrån en sändarantenn ( i det sk ”fjärrfältet”).

Indata:

Pt = 10 W, exempel på sändareffekt in på antennen, uttryckt i Watt

Gt = 10, exempel på antennförstärkning, anges i ggr eller ofta i ”dBi” (förstärkning rel. isotropisk antenn)

d = 300 m, exempel på avstånd till antennen i meter.

Formeln nedan avser fältstyrkan i V/m i antennens ”huvudstrålriktning”, i höjd med antennen.

matematisk formel för det elektriska fältet från en antenn

 

 

detta uttrycks ofta i dBµV/m:

som formeln ovan men i decibel mikrovolt per m 

 

 

Sambandet visas för avstånden:
d = 10,20…1000 m

Fältstyrkan på andra avstånd kan beräknas genom att extrapolera; på dubbla avståndet är E hälften, osv.

diagram över elektrisk fältstyrka på olika avstånd från antenn

Nedan, samma som diagrammet ovan, men med fältstyrkan i dBµV/m

diagram som ovan men i dB mikrovolt per m

 

Copyright © Elöverkänsligas Riksförbund www.feb.se 2003. Kopiering medges för privat bruk om sidorna återges i sin helhet.

Lämna ett svar