Gillberg: Basstationer för mobiltelefoni

Publicerings-
datum
Titel (Författare Björn Gillberg www.miljocentrum.se)
25 apr 2003 Hur man överklagar ett bygglov för en 3G-mast till länsstyrelsen (pdf)
25 apr 2003 Exempel på yttrande till byggnadsnämnd (pdf)
20 apr 2003 3G-referenser angående mikrovågors skadliga påverkan (pdf)
08 feb 2003 Skadestånd kan utkrävas för 3G-master (pdf)
25 jan 2003 3G-master är miljöfarlig verksamhet (pdf)
09 dec 2002 Allmänt om 3G (pdf)
09 dec 2002 Juridiska fakta om 3G (pdf)

Lämna ett svar