Gilla läget?

Videofilmen (DVD) GILLA LÄGET?
Om att vara elöverkänslig
Läs infoblad med priser och med bilder från filmen här!
Regi och produktion: Hélène Aastrup-Samuels
Foto: Erik Strömdahl, Ulrika Östling, Hélène Aastrup-Samuels
Ljud: Hélène Aastrup-Samuels
Originalmusik: Micael Hermansen
Musikarrangemang: Örjan
Redigering: Stefan Dahlstöm
Ljudbearbetning: Vision&Sound
Producerad av EIRA FILM
med stöd av
Film Gävleborg
Gunvor Sandströms kulturfond
SVT Mellansverige
Reaktor Sydost
Mittuniversitetet, Inst för hälsovetenskap;
Inst för rehabiliteringsvetenskap
Elöverkänsligas Riksförbund

En dokumentärfilm om två unga kvinnor som drabbats av elöverkänslighet. Lisa läste företagsekonomi på Uppsala universitet och hade planer på att bli revisor, men har flyttat med man och barn till ett omodernt torp i Småland.  Linn är data och elektronikingenjör och bor med sin familj i en förort till Stockholm. När hon blir känslig för mobilstrålning, flyttar även hon ut på landet, men fortsätter att arbeta som ingenjör.

Filmen följer Lisa och Linn under tre år.  Den skildrar deras erfarenheter, hur de lever och blir bemötta och hur de, var för sig och på skilda sätt, förbättrar sina livsvillkor och sin hälsa.
Längd: 45 min

Distribution:  Elöverkänsligas Riksförbund, tel 08-712 90 65 och Eira Film, eirafilm@tyfonmail.se, tel 0650-741440

Elektromagnetiska fält och människan

Videofilmen

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT
OCH MÄNNISKAN

Vi människor har levt här på jorden i hundratusentals år och vi har anpassats oss till vår miljö. Idag omger vi oss med elektriska apparater, datorer och annan elektronik. Vi har elledningar i gator och husväggar och i lyfter vi blicken mot hustaken ser vi ofta en skog av master.

Frågan är om den elmiljö vi har skapat kan påverka vår hälsa?

I filmen Elektromagnetiska fält och människan som producerats vid Göteborgs universitet, berättar tio svenska forskare om sitt arbete med dessa frågor och vilka svar de funnit. Forskarna är:
Dr Britt-Marie Svedenstål, Radioekologi, SLU,  Uppsala – Doc Olle Johansson, Neurovetenskap, K I, Stockholm – Doc Kjell Hansson Mild, Fysik, AI, Umeå – Fil dr Monica Sandström, Forskningsing, Icke-joniserande strålning, AI, Umeå – Dr Eugene Lyskow, Neurofysiologi, AI, Umeå – Doktorand Jonna Wilén, Radiofysik, AI, Umeå – Doc Ingrid Nordensson, Medicinsk genetik, AI, Umeå – Doc Yngve Hamnerius,  Elektro-magnetik, Chalmers – Forskningsing. Roger Wibom, Synergonomi, AI, Solna – Prof Per Arne Öckerman, Klinisk kemi,  läkare., Gbg – Prof Lars Rönnbäck, Neurologi, Göteborgs univ.

Manus, intervjuer: Hélène Aastrup-Samuels  Produktion, foto: Bo Harringer
Filmen är 65 minuter lång och består av tre delar med var sitt tema.

1: MAGNETFÄLT
Genom att utveckla mätmetoder och genom att undersöka  DNA och immunförsvar hos människor och djur som lever i förhöjda magnetfält kartlägger forskare de elektromagnetiska fältens roll i uppkomsten av bl a graviditetsstörningar och cancersjukdomar. I filmen beskrivs hur magnetfält uppstår och varierar, i den yttre miljön, i  bostäder och på olika arbetsplatser och det ges en bakgrund till den av svenska myndigheter rekommenderade försiktighetsprincipen vad gäller åtgärder mot förhöjda magnetfält.

2. ELÖVERKÄNSLIGHET
Två elöverkänsliga personer berättar om hur deras besvär började och vad de har gjort för att förbättra sin situation. Olika forskare visar hur elöverkänsligas reaktioner skiljer sig från friska individers bl a vad gäller nervsystem och hud. En läkare berättar om hur han behandlar elöverkänsliga och reflekterar över symptomens grundorsaker. De elöverkänsligas arbetsplatser måste åtgärdas, menar en arbetsgivare med stor erfarenhet av problemet och exempel på några elsanerade arbetsplatser visas.

 

 3. MIKROVÅGOR
Forskare redovisar äldre undersökningar av hälsoeffekter av mikrovågor från radar, radio- och tv-master.  Nu ökar användningen av mikrovågor framförallt för mobiltelefoni, men också i industrin och forskarna berättar om sina egna och andra forskares studier av de hälsorisker det kan medföra.

Filmen Elektromagnetiska fält och människan ger en översikt över dagens kunskaper om hälsorisker med de elektromagnetiska fält som numera normalt finns i vår omgivning och de förhöjda fält som finns på vissa arbetsplatser. Filmen vänder sig till företag, myndigheter, fackliga organisationer, skolor och andra som ska hantera dessa viktiga och svåra frågor. Filmen lämpar sig för kurser, studiecirklar och för var och en som på ett lättfattligt sätt vill söka mer kunskap om denna miljöfråga som  så ofta diskuteras i medierna.

 Filmen är producerad med stöd av Boverket, Cancer- och Allergifonden, Civilingenjörs- förbundet, Föreningen för El- och Bildskärmsskadade, Svenska Industritjänste-mannaförbundet, Sv. Elektrikerförbundet, Statstjänstemannaförbundet, Tandvårdsskadeförbundet samt Tjänstemannaförbundet HTF.

 För information om filmen kontakta Hélène Aastrup-Samuels 08-640 1309.  Pris 288:- per kassett, inkl moms och porto.  Beställes från Göteborgs Univ, Enheten för medieteknik, Box 560,  405 30 Stockholm, tel: 031-7732109, fax: 0317732111, e-post: ywonne.englund@adm.gu.se