WHO/IARC meddelar: Radiofrekventa elektromagnetiska fält kan vara cancerframkallande

PRESS RELEASE
N° 208
31 May 2011
IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AS
POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS
Lyon, France, May 31, 2011 ‐‐ The WHO/International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans (Group 2B), …

Länk till IARC:s hela pressmeddelande (på engelska)

För att hitta svenska nyheter relaterade till detta, skriv IARC i sökrutan upptill till höger på vår sida och klicka på Sök!

Handikappförbunden: Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Läs hela konventionen på svenska här på regeringens sida om mänskliga rättigheter

Information ifrån Handikappförbunden:

BYGGSTEN: FN:s standardregler och konventionen

Denna byggsten beskriver:

– FN:s standardregler,

– standardreglernas relation till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,

– vilka delar i konventionen som inte ingår i Standardreglerna.

Syftet med det här dokumentet är att förse kommuner som redan har handlingsplaner som bygger på FN:s standardregler med information om vilka delar som behöver kompletteras för att samtliga rättigheter i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska kunna förverkligas.

Läs hela denna information om konventionen och dess relation till FN:s Standardregler på Handikappförbundens hemsida

Europarådet: Resolution 1815 – De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön (The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment)

Den 27 maj 2011 antog Europarådet denna viktiga resolution. En svensk översättning hittar du här.

Originaltexten hittar du på Europarådets hemsida:
Resolution 1815 – The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment (på engelska).