Bostad och Hälsa – En praktisk handbok för ett sundare hem

Ragnar Forshufvud 1998, ISBN 91-88884-03-1, Mimers Brunn Kunskapsförlaget.
Skriven av civiling. Ragnar Forshuvud med egna erfarenheter och byggnadsbiologisk inriktning som grund. Du kan se en del av innehållet på förlagets hemsida:
Mimers Brunn om Bostad och hälsa
Pris (2011) i bokhandeln ca. 184 kr. Om du vill ha närmare information (2sid) skriv, faxa el. maila till: Mimers Brunn Kunskapsförlaget på tel/fax: 0224–230 06, Epost: mimersbrunn@mail.bip.net. Hemsida:http://home.bip.net/mimersbrunn/

Mörkläggning: Elektronikens rättslösa offer

Gunni Nordström. Många människor som har blivit sjuka av arbete vid bildskärm har svårt att tåla mobiltelefoner. Men också andra, som aldrig lidit av elöverkänslighet, har fått samma slags symptom när de talar i mobiltelefon som bildskärmsanvändarna klagat över sedan slutet av 1970-talet. Var finns beröringspunkterna mellan bildskärmar och mobiltelefoner? Elektromagnetisk strålning och kemikalier är det svar som ligger närmast till hands.
I boken sätts fenomenet elöverkänslighet in i ett större sammanhang och kemikaliespåret granskas särskilt. Samtidigt skildras hur enskilda drabbade offras för att inte störa IT-samhällets utveckling. Mörkläggningen är en bok som reder ut vad forskarna hittills vet om vad vi i dagligt tal kallar elöverkänslighet.
Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB, ISBN: 9189080416. (Kan beställas från FEB, medlemspris 80:- kr)