Johansson O et al, EMF, skin, etc

1:
Free in PMC

Sensitivity to mobile phone base station signals.
Environ Health Perspect. 2008 Feb;116(2):A63-4; author reply A64-5. No abstract available.
PMID: 18288297 [PubMed – indexed for MEDLINE]
2:
Abstract

Personal digital assistant (PDA) cell phone units produce elevated extremely-low frequency electromagnetic field emissions.
Bioelectromagnetics. 2007 Jul;28(5):386-92.
PMID: 17357117 [PubMed – indexed for MEDLINE]
3:
Abstract

Electrohypersensitivity: state-of-the-art of a functional impairment.
Electromagn Biol Med. 2006;25(4):245-58. Review.
PMID: 17178584 [PubMed – indexed for MEDLINE]
4:
Free Full Text

Light and electron microscopic study of the thyroid gland in rats exposed to power-frequency electromagnetic fields.
J Exp Biol. 2006 Sep;209(Pt 17):3322-8.
PMID: 16916968 [PubMed – indexed for MEDLINE]
5:
Abstract

Increased nerve growth factor and its receptors in atopic dermatitis: an immunohistochemical study.
Arch Dermatol Res. 2006 Jun;298(1):31-7. Epub 2006 Apr 4.
PMID: 16586073 [PubMed – indexed for MEDLINE]
6:
Abstract

The effect of extremely low-frequency electromagnetic fields on skin and thyroid amine- and peptide-containing cells in rats: an immunohistochemical and morphometrical study.
Environ Res. 2005 Nov;99(3):369-77.
PMID: 16307979 [PubMed – indexed for MEDLINE]
7:
Abstract

Histological characteristics of cutaneous and thyroid mast cell populations in male rats exposed to power-frequency electromagnetic fields.
Int J Radiat Biol. 2005 Jul;81(7):491-9.
PMID: 16263652 [PubMed – indexed for MEDLINE]
8:
Abstract

EFNS guidelines on the use of skin biopsy in the diagnosis of peripheral neuropathy.
Eur J Neurol. 2005 Oct;12(10):747-58.
PMID: 16190912 [PubMed – indexed for MEDLINE]
9:
No Abstract

1997–A curious year in Sweden.
Eur J Cancer Prev. 2004 Dec;13(6):535-8. No abstract available.
PMID: 15548949 [PubMed – indexed for MEDLINE]
10:
Abstract

Malignant melanoma of the skin – not a sunshine story!
Med Sci Monit. 2004 Jul;10(7):CR336-40. Epub 2004 Jun 29.
PMID: 15232509 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Hocking et al, EMF, etc

1:
Abstract

Guidance note: risk management of workers with medical electronic devices and metallic implants in electromagnetic fields.
Int J Occup Saf Ergon. 2008;14(2):217-22.
PMID: 18534156 [PubMed – in process]
2:
No Abstract

Japanese mobile phone study.
Br J Cancer. 2008 Jun 3;98(11):1879. Epub 2008 May 27. No abstract available.
PMID: 18506192 [PubMed – indexed for MEDLINE]
3:
No Abstract

Extremely low-frequency magnetic fields and fertility in welders.
Occup Med (Lond). 2007 May;57(3):225; author reply 225-6. No abstract available.
PMID: 17468124 [PubMed – indexed for MEDLINE]
4:
Free Full Text

Advances in childhood leukaemia.
Med J Aust. 2005 Apr 4;182(7):364-5; author reply 365. No abstract available.
PMID: 15804230 [PubMed – indexed for MEDLINE]
5:
Abstract

Decreased survival for childhood leukemia in proximity to television towers.
Arch Environ Health. 2003 Sep;58(9):560-4.
PMID: 15369273 [PubMed – indexed for MEDLINE]
6:
Free Full Text

Thyroiditis and inflammatory bowel disease associated with 50 Hz magnetic field exposure.
Occup Med (Lond). 2004 Sep;54(6):435. No abstract available.
PMID: 15358844 [PubMed – indexed for MEDLINE]
7:
No Abstract

Magnetic fields and leukemia.
N Engl J Med. 2004 Jul 1;351(1):102; author reply 102. No abstract available.
PMID: 15229317 [PubMed – indexed for MEDLINE]
8:
Abstract

Diseases of modern living: neurological changes associated with mobile phones and radiofrequency radiation in humans.
Neurosci Lett. 2004 May 6;361(1-3):13-6. Review.
PMID: 15135881 [PubMed – indexed for MEDLINE]
9:
No Abstract

Empty sella and exposure to radio-frequency fields.
J Trauma. 2003 May;54(5):1037-8. No abstract available.
PMID: 12777927 [PubMed – indexed for MEDLINE]
10:
No Abstract

Update on mobile phones and health.
Intern Med J. 2003 May-Jun;33(5-6):235-6. No abstract available.
PMID: 12752893 [PubMed – indexed for MEDLINE]
11:
Free Full Text

Neurological effects of radiofrequency radiation.
Occup Med (Lond). 2003 Mar;53(2):123-7. Review.
PMID: 12637597 [PubMed – indexed for MEDLINE]
12:
Free Full Text

Neurological abnormalities associated with CDMA exposure.
Occup Med (Lond). 2001 Sep;51(6):410-3.
PMID: 11584121 [PubMed – indexed for MEDLINE]
13:
No Abstract

Radiofrequency radiation overexposure.
Aviat Space Environ Med. 2001 Jun;72(6):590-1. No abstract available.
PMID: 11396566 [PubMed – indexed for MEDLINE]
14:
Abstract

Management of radiofrequency radiation overexposures.
Aust Fam Physician. 2001 Apr;30(4):339-42.
PMID: 11355220 [PubMed – indexed for MEDLINE]
15:
Free Full Text

Microwave sickness: a reappraisal.
Occup Med (Lond). 2001 Feb;51(1):66-9.
PMID: 11235831 [PubMed – indexed for MEDLINE]
16:
Abstract

Neurological abnormalities associated with mobile phone use.
Occup Med (Lond). 2000 Jul;50(5):366-8.
PMID: 10975136 [PubMed – indexed for MEDLINE]
17:
No Abstract

TV towers and childhood leukaemia (continued)
Aust N Z J Public Health. 2000 Apr;24(2):216-7. No abstract available.
PMID: 10790947 [PubMed – indexed for MEDLINE]
18:
No Abstract

Childhood leukaemia and TV towers revisited.
Aust N Z J Public Health. 1999 Feb;23(1):104-5. No abstract available.
PMID: 10083700 [PubMed – indexed for MEDLINE]
19:
Free Full Text

Preliminary report: symptoms associated with mobile phone use.
Occup Med (Lond). 1998 Sep;48(6):357-60.
PMID: 10024730 [PubMed – indexed for MEDLINE]
20:
Free in PMC

Pulsed electromagnetic fields and cancer.
Occup Environ Med. 1998 Apr;55(4):288. No abstract available.
PMID: 9624286 [PubMed – indexed for MEDLINE]
21:
Free in PMC

Effects of acute exposure to ultrahigh radiofrequency radiation on three antenna engineers.
Occup Environ Med. 1998 Feb;55(2):144. No abstract available.
PMID: 9614403 [PubMed – indexed for MEDLINE]
22:
Free Full Text

Re: ”Cancer incidence near radio and television transmitters in Great Britain. I. Sutton Coldfield transmitter. II. All high power transmitters”.
Am J Epidemiol. 1998 Jan 1;147(1):90-1. No abstract available.
PMID: 9440406 [PubMed – indexed for MEDLINE]
23:
Free Full Text

Cancer incidence and mortality and proximity to TV towers.
Med J Aust. 1996 Dec 2-16;165(11-12):601-5. Erratum in: Med J Aust 1997 Jan 20;166(2):80.
PMID: 8985435 [PubMed – indexed for MEDLINE]
24:
No Abstract

Re: ”Miscarriages among female physical therapists who report using radio- and microwave-frequency electromagnetic radiation”.
Am J Epidemiol. 1995 Feb 1;141(3):273-4. No abstract available.
PMID: 7840101 [PubMed – indexed for MEDLINE]
25:
No Abstract

Radiofrequency electric shock and burn.
Med J Aust. 1994 Dec 5-19;161(11-12):683-5. No abstract available.
PMID: 7830637 [PubMed – indexed for MEDLINE]
26:
No Abstract

Non ionising electromagnetic radiation.
Aust Fam Physician. 1994 Jul;23(7):1388-9. No abstract available.
PMID: 8060291 [PubMed – indexed for MEDLINE]
27:
No Abstract

Mediastinal fibrosis and radiofrequency radiation.
Respiration. 1993;60(4):256. No abstract available.
PMID: 8265886 [PubMed – indexed for MEDLINE]
28:
Abstract

A chromosomal study of workers with long-term exposure to radio-frequency radiation.
Med J Aust. 1991 Sep 2;155(5):289-92.
PMID: 1895968 [PubMed – indexed for MEDLINE]
29:
Abstract

Implanted medical devices in workers exposed to radio-frequency radiation.
Scand J Work Environ Health. 1991 Feb;17(1):1-6. Review.
PMID: 2047801 [PubMed – indexed for MEDLINE]
30:
Abstract

Health aspects of radio-frequency radiation accidents. Part II: A proposed protocol for assessment of health effects in radio-frequency radiation accidents.
J Microw Power Electromagn Energy. 1988;23(2):75-80.
PMID: 3193339 [PubMed – indexed for MEDLINE]
31:
Abstract

Health aspects of radio-frequency radiation accidents. Part I: Assessment of health after a radio-frequency radiation accident.
J Microw Power Electromagn Energy. 1988;23(2):67-74.
PMID: 3193338 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Elöverkänslighet i andra länder…

– Powerwatch UK:  Electrical Hypersensitivity; Any noticeable, recurring ill health that is triggered by an electromagnetic field and that diminishes or disappears away from the EMF source, constitutes a case of electrical sensitivity. Electrical sensitivity can have a variety of causes; computer monitors are beleved to be one of the common initiators of the syndrome. Mobile and cordless phones are also being reported more often as initiators. The symptoms resemble

Fortsätt läsa Elöverkänslighet i andra länder…

Bli medlem

Just nu är avgiften halverad första året, dvs 100:-

Ordinarie medlemsavgift per år är 200:- kr för medlem eller stödmedlem. Familjemedlem betalar 50:- kr/person.

För att bli medlem, sätt in medlemsavgiften på PlusGiro 67 84 45-8 eller Bankgiro 788-2970 och ange namn, adress och telefonnummer. Du får gärna också ange födelseår, yrke och ev fackförbund du tillhör.

Vår integritetspolicy hittar du här (PDF).

Glöm inte att ange om du vill stå med i vår interna öppna medlemsförteckning som delges alla medlemmar. Du som väljer att inte stå med får dock ingen egen matrikel. Vi hanterar vårt medlemsregister enligt PUL, för mer information, se Datainspektionen. Några nyckelpunkter:

  • Vi lämnar inte ut vår matrikel till utomstående.
  • Du har rätt att få reda på dina uppgifter (glöm inte meddela oss när du flyttar) och att få ev. fel rättade.
  • Vi använder statistik ur vårt register för vårt intressepolitiska arbete – tjänstemän och politiker vill ofta veta t ex hur många som är kvinnor resp. män i Riksförbundet.
  • Elöverkänsligas Riksförbund sköter på egen hand registret och är juridiskt ansvarigt för detta. Som medlem kan du kontakta oss på de sätt som anges under ”Kontakt” på Startsidan

 

Du kan också ta kontakt med oss via vårt kansli på telefon 08-712 90 65 som har telefonsvarare när det är obemannat.
Vill du se en kopia av inbetalningskortet som en PDF här: Ladda ner inbetalningskortet (PDF-fil) med anmälan
Om du inte kan skriva ut det i rätt storlek bör du skriva av inbetalningskortet för hand. OBS – Om du glömmer att kryssa i rutan att du vill stå med i vår öppna medlemsförteckning kommer du inte att stå med och inte heller att få medlemsmatrikeln.

När du gjort din anmälan får sänder vi dig ett informationspaket och adresser till Elöverkänsligas Riksförbunds läns- och lokalföreningar. I medlemsavgiften för fullbetalande medlem ingår föreningens tidskrift Ljusglimten, som utkommer med 4 st nummer per år. Famlijemedlem får inget eget exemplar av Ljusglimten.

Historik – och om www.feb.se

Elöverkänsligas Riksförbund bildades den 4 oktober 1987 under namnet Föreningen för El- och Bildskärmsskadade (FEB). Vi har funnits på nätet sedan 90-talets mitt på www.feb.se.

Funktionshindrets historik hittar du här!

Du får ha överseende med att allt inte är på plats under en övergångsperiod – du kan alltid besöka vår gamla sida här som vi kommer att bevara som ”arkiv” över våra första år!

 

Medlem i Handikappförbunden

Funktionsnedsättningen elöverkänslighet – historik

1987 Föreningen för El- och Bildskärmsskadade (FEB) bildas den 4 oktober detta år.

1993 FN:s generalförsamling antar enhälligt Standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Reglerna är av grundläggande betydelse för handikappolitiken i FN:s alla medlemsländer. www.independentliving.org/standardrules/STILStandardRegler1.html

Fortsätt läsa Funktionsnedsättningen elöverkänslighet – historik

Organisation…

För närvarande har förbundet ca 3 100 aktiva medlemmar. Elöverkänsligas Riksförbund är ett av 40-talet förbund inom Handikappförbunden (fd HSO), med sammanlagt ca 400 000 medlemmar.

Vill du stödja vår verksamhet kan du göra detta genom att sätta in bidrag på vårt postgironummer. Vi tackar i så fall på förhand.

Länsföreningar     

En separat tabell med adressuppgifter, mm, för några av våra föreningar hittar du här!

Elöverkänsligas förening i Dalarnas län
(Elöverkänsligas förening i Gotlands län)
Elöverkänsligas förening i Gävleborgs län
Elöverkänsligas förening i Hallands län
Elöverkänsligas förening i Jämtlands län

Elöverkänsligas förening i Jönköpings län – egen hemsida
Elöverkänsligas förening i Kalmar län
Elöverkänsligas förening i Kronobergs län
Elöverkänsligas förening i Norrbottens län
Elöverkänsligas förening i Skåne län
Elöverkänsligas förening i Stockholms län
Elöverkänsligas förening i Södermanlands Län – egen hemsida

Elöverkänsligas förening  i Värmlands län
Elöverkänsligas förening  i Västerbottens län
Elöverkänsligas förening i Västernorrlands län
Elöverkänsligas förening i Västmanlands län – egen hemsida
Elöverkänsligas förening i Västra Götaland
Elöverkänsligas förening i Uppsala län
Elöverkänsligas förening i Örebro län
Elöverkänsligas förening i Östergötland – egen hemsida

Lokalföreningar

Elöverkänsligas förening i Karlskoga/Degerfors
Elöverkänsligas förening i Kistinehamn/Storfors
Elöverkänsligas förening i Skellefteå
Elöverkänsligas förening i Norra Stor-Stockholm
Elöverkänsligas förening i Södra Stor-Stockholm
Elöverkänsligas förening i Västra Stor-Stockholm
Elöverkänsligas förening i Umeå