Bli medlem

Just nu är avgiften halverad första året, dvs 100:-

Ordinarie medlemsavgift per år är 200:- kr för medlem eller stödmedlem. Familjemedlem betalar 50:- kr/person.

För att bli medlem, sätt in medlemsavgiften på PlusGiro 67 84 45-8 eller Bankgiro 788-2970 och ange namn, adress och telefonnummer. Du får gärna också ange födelseår, yrke och ev fackförbund du tillhör.

Vår integritetspolicy hittar du här (PDF).

Glöm inte att ange om du vill stå med i vår interna öppna medlemsförteckning som delges alla medlemmar. Du som väljer att inte stå med får dock ingen egen matrikel. Vi hanterar vårt medlemsregister enligt PUL, för mer information, se Datainspektionen. Några nyckelpunkter:

  • Vi lämnar inte ut vår matrikel till utomstående.
  • Du har rätt att få reda på dina uppgifter (glöm inte meddela oss när du flyttar) och att få ev. fel rättade.
  • Vi använder statistik ur vårt register för vårt intressepolitiska arbete – tjänstemän och politiker vill ofta veta t ex hur många som är kvinnor resp. män i Riksförbundet.
  • Elöverkänsligas Riksförbund sköter på egen hand registret och är juridiskt ansvarigt för detta. Som medlem kan du kontakta oss på de sätt som anges under ”Kontakt” på Startsidan

 

Du kan också ta kontakt med oss via vårt kansli på telefon 08-712 90 65 som har telefonsvarare när det är obemannat.
Vill du se en kopia av inbetalningskortet som en PDF här: Ladda ner inbetalningskortet (PDF-fil) med anmälan
Om du inte kan skriva ut det i rätt storlek bör du skriva av inbetalningskortet för hand. OBS – Om du glömmer att kryssa i rutan att du vill stå med i vår öppna medlemsförteckning kommer du inte att stå med och inte heller att få medlemsmatrikeln.

När du gjort din anmälan får sänder vi dig ett informationspaket och adresser till Elöverkänsligas Riksförbunds läns- och lokalföreningar. I medlemsavgiften för fullbetalande medlem ingår föreningens tidskrift Ljusglimten, som utkommer med 4 st nummer per år. Famlijemedlem får inget eget exemplar av Ljusglimten.

Lämna ett svar