Vimmerby: Mona Nilsson föredrag – Våra barns framtid – 9 nov

VÅRA BARNS FRAMTID – farorna med trådlös teknik

En föreläsning av MONA NILSSON, Strålskyddsstiftelsens vice ordförande och författare till boken ”Mobiltelefonens Hälsorisker”.

PLATS: Vimmerby Folkhögskolas gymnastiksal
TID: Lördag 9 nov kl. 14.00-16.00
Frågestund / Fritt inträde / För mer information ring: 0492-20108

www.stralskyddsstiftelsen.se
Arr: Elöverkänsligas Förening i Kalmar län