Debatt: Strålsäkerhetsmyndigheten vilseleder

I en replik, ”Mobilstrålning orsakar inga skadliga hälsoeffekter” av den 12 februari, till vår tidigare artikel i Arbetarbladet anför Lars Mjönes, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), att gällande exponeringsgränser skyddar mot säkerställda och skadliga hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Detta är riktigt, men måste relateras till försiktighetsprincipen på ett korrekt sätt. Syftet med denna princip är att möjliggöra rättsliga krav på åtgärder till skydd mot sådana möjliga hälsorisker som ännu inte är vetenskapligt säkerställda. Läs mer i Arbetarbladet