Fusk med försiktighetsprincipen

Studier på djur har antytt att mikrovågor skulle kunna förstärka utvecklingen av tumörer som redan finns där av andra orsaker. Men SSM:s vetenskapliga råd anser cyniskt att det krävs mer forskning för att säkert kunna konstatera ett samband. Läs mer på Arbetarbladet

Lämna ett svar