2012: Tre remisser avseende ”Gör det enklare” – statliga verksamheter inom vård och omsorg

Tre remisser avseende ”Gör det enklare” – statliga verksamheter inom vård och omsorg


Ds 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Vårt yttrande (PDF)

Ds 2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek

Vårt yttrande (PDF)

SOU 2012:33 Slutbetänkandet ”Gör det enklare” från Utredningen om översyn av de statliga verksamheterna inom vård- och omsorgssystemet

Vårt yttrande (PDF)

2012: Remiss över förslag avseende ändringar i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (EIFS 2011:3)

Remiss över förslag avseende ändringar i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (EIFS 2011:3)

Läs remissen (PDF)

Läs vårt yttrande (PDF)