Ohälsotalen stiger i takt med utbyggnad/användning av trådlös teknik

Socialförsäkringsminister Ulf Kristensson är oroad. ”Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet ökade sjukfrånvaron i Sverige kraftigt. Under samma tid skedde även en förskjutning i de diagnoser som orsakade sjukfrånvaron på så sått att andelen psykiska diagnoser ökade betydligt.”

Psykisk ohälsa har identifierats som ett av vår tids stora folkhälsoproblem av bl.a. OECD. Nu uppdrar regeringen åt ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) att genomföra en analys av sjukförsäkringens utformning och tillämpning avseende psykiska diagnoser.

Fortsätt läsa Ohälsotalen stiger i takt med utbyggnad/användning av trådlös teknik

Rätt kod ger rätt vård

Elöverkänslighet måste få en egen diagnoskod.

Till vår glädje ser vi att Socialstyrelsen nu har föreslagit att apatiska flyktingbarn med uppgivenhetssyndrom ska erhålla en speciell diagnoskod för att man ska kunna ha en bra uppföljning av de för närvarande ca 30-talet drabbade barnen.

För att se hur sjukdomar andra medicinska tillstånd utvecklas i befolkningen och för att kunna anpassa och dimensionera vård och andra insatser behövs fungerande verktyg. Ett sådant verktyg är systemet för diagnoskoder (ICD).

Fortsätt läsa Rätt kod ger rätt vård

Nordiska strålskyddsorganisationer kräver sänkta gränsvärden

Gällande gränsvärden för mikrovågsstrålning, som mobilstrålning och wifi, behöver sänkas omgående. Regering, riksdag och ansvariga myndigheter måste agera omedelbart för att skydda människor. Det kräver flera nordiska strålskydds- och handikapporganisationer mot bakgrund av att de senaste årens forskning klarlagt att gällande gränsvärden är otillräckliga som skydd mot hälsoeffekter. Läs hela pressmeddelandet på Strålskyddsstiftelsens hemsida

Forskningsgenombrott blev utmärkt 25-års present!

I dagarna har ny revolutionerande forskning visat hur svaga magnetfält kan påverka cellmembran via små magnetpartiklar som svänger i takt med fälten. Detta kan vara förklaringen till många tidigare iakttagna biologiska effekter av magnetfält.

Elöverkänsligas Riksförbund bildades den 4 oktober 1987, under namnet Föreningen för El- och Bildskärmsskadade, FEB.

Fortsätt läsa Forskningsgenombrott blev utmärkt 25-års present!

Telia – Var god dröj!

Stoppa rivningen av det fasta telenätet! Namnlistor med 15 000 underskrifter av denna uppmaning har överlämnats till projektansvarig Susanne Harrysson och informationschef Björn Berg på Telia.

Inklusive de nästan 14 000 namn som tidigare har lämnats till näringsdepartementet har nu över 29 000 personer undertecknat uppropet.

Fortsätt läsa Telia – Var god dröj!

Föreläsning om ”Trådlös stress” – teknikens baksida

Du har väl inte missat den tilltagande debatten? Den trådlösa teknken lägger en ständigt tätnande mikrovågsdimma över hela samhället: – skolor, dagis, arbetsplatser och ditt hem.
Hur påverkar det oss? Huvudvärk, koncentrationssvårigheter och sömnstörningar är vanliga symtom av den trådlösa exponeringen.
Lär dig mer om hur den nya tekniken påverkar oss alla – vara sig vi vill det eller ej!

Fortsätt läsa Föreläsning om ”Trådlös stress” – teknikens baksida