Elöverkänslighet på agendan i Europaparlamentet

I en skriftlig förklaring har fem europaparlamentariker föreslagit att multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet ska ingå i WHO:s kommande diagnosklassificering ICD-11.

Parlamentarikerna skriver bland annat ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas regeringar att tillämpa gällande bestämmelser om elektromagnetisk strålning och exponering för skadliga ämnen samt att strikt tillämpa försiktighetsprincipen om effektiva åtgärder i hälso- och miljöfrågor för att omedelbart skydda de drabbade, vars antal hela tiden drastiskt ökar.” (Hela texten på EU:s hemsida)

Elöverkänslighet en miljöhälsofråga
Liksom Europarådets parlamentariska församling ser man elöverkänslighet som en miljöhälsofråga jämställd med exponering för till exempel kemikalier och uppmanar till skyddsåtgärder och ökade preventiva åtgärder (Resolution 1815).

Michèle Rivasi, Europaparlamentariker, foto K Stenberg © FEB
Närmare 200 underskrifter – ett uppmuntrande resultat
Närmare 200 parlamentariker från 24 länder och samtliga politiska grupper hade skrivit under förklaringen någon timme innan den stängdes för underskrifter i går. Enligt uppgift finns flera svenskar från olika partier med bland dessa.
– Det är ett gott resultat vid ett första försök att medvetandegöra EU-parlamentet om denna problematik, säger Michèle Rivasi, en av EU parlamentarikerna bakom förslaget.
– Det tråkiga är att vissa grupper beslutat att aldrig skriva under skriftliga förklaringar, vilket försvagar detta demokratiska instrument, fortsätter den franska miljöpartisten.  

Det är alltså inte helt enkelt att få ihop underskrifter från en majoritet av parlamentarikerna vilket är vad som krävs för att en skriftlig förklaring ska bli antagen och presenteras för Europa-kommissionen. Men Michèle Rivasi ger inte upp trots att den inte antogs denna gång.
– Jag skulle vilja organisera ett symposium på Europaparlamentet i vinter. […] Det är viktigt att ICD anger att elektromagnetisk strålning och kemikalier kan orsaka hälsoeffekter som ibland kan vara gravt handikappande.

Felaktig diagnos orsakar lidande och kostnader
Elöverkänsligas Riksförbunds nye ordförande Per Segerbäck välkomnar europaparlamentarikernas initiativ.
– En diagnoskod skulle uppmärksamma läkarkåren på strålningens potentiella roll när patienter plötsligt drabbas av flera oförklarliga och ospecifika symptom. De flesta elöverkänsliga går idag länge med en felaktig diagnos vilket orsakar onödigt lidande och kostar samhället stora summor. Med en tidig diagnos och lämpliga saneringsåtgärder på arbetsplatsen och i hemmet kan många elöverkänsliga fortsätta arbeta.

En österrikisk läkarorganisation har nyligen utarbetat riktlinjer för diagnos och behandling av hälsoproblem, med anknytning till elektromagnetisk strålning. De rekommenderar kod Z58.4 i ICD-10 ”Exponering för strålning” tills dess att hälsoeffekter av icke-joniserande strålning får en egen kod.
– Detta är ett viktigt arbete och vi måste ha tålamod. Jag är övertygad om att en förändring kommer till stånd – att närmare 200 europaparlamentariker agerar för detta är ett steg i rätt riktning, säger Per.

För mer information kontakta:
Per Segerbäck, ordförande 0175-20453
media@feb.nu, info@feb.se

Lämna ett svar