Ingen telefon eller E-tjänst utan kabel

Regeringen har uppdragit åt Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) att lämna förslag på framtida struktur för uppföljning av e-tillgänglighet.
– Tyvärr så har vi fortfarande människor som står utanför och det behöver vi ändra på, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

En fast uppkoppling är en förutsättning för att elöverkänsliga och deras anhöriga ska kunna använda e-tjänster i hemmet. En fast förbindelse är också nödvändig för att elöverkänsliga ska ha tillgång till telefon.

Fortsätt läsa Ingen telefon eller E-tjänst utan kabel

Så får mobilbranschen forskare och journalister att tiga om riskerna

Många forskare och vetenskapsmän bedömer att mobilstrålningen riskerar att bli nästa stora hälsoskandal. Samtidigt har det läger som bekymmerslöst trumpetar ut att strålningen är ofarlig lyckats med konststycket att dominera mediautrymmet. Förlorarna i det pågående spelet om beskrivningen av vad vi vet är allmänheten som förleds att tro att mobiltelefonin friats från cancerrisker.  I själva verket är det tvärtom. Läs mer på Newsmill

Information Boverket: Bygg för hälsa och miljö

Information från Boverket: Bygg för hälsa och miljö 1998 
Boverket, Drottninggatan 18, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon 0455-35 30 00, Fax 0455-35 31 00
Publikationer kunde tidigare beställas genom Boverkets publikationsservice, Adress: Boverkets Publikationsservice, Box 534, 371 23 Karlskrona. Fax: 0455-819 27. De flesta finns nu enbart som PDF. 
– Förbättrad elmiljö – åtgärder för att minska elektriska och magnetiska fält i bostäder (PDF på cirka 6MB). BOVERKET 1998, ISBN 91-7147-503-6. (44 sidor) Pris: 94 kr inkl. moms + porto.
– Förbättrad elmiljö vid nybyggnad – Furiren 3 i Kristianstad. (PDF) BOVERKET 1998, ISBN 91-7147-497-8. Pris: (30:-) 31,80 inkl. moms. 36 sidor. 
– God elmiljö från början – Erfarenheter från konsultbranschen. (PDF) BOVERKET 1998, ISBN 91-7147-481-1. Pris: (30:-) 31,80 inkl. moms. 34 sidor. 
– Omfattande elsanering – Åtgärder för att minska elektriska och magnetiska fält i bostäder. (PDF) BOVERKET 1998, ISBN 91-7147-508-7. (40 sidor) Pris: 75 kr inkl. moms + porto.