Ingen telefon eller E-tjänst utan kabel

Regeringen har uppdragit åt Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) att lämna förslag på framtida struktur för uppföljning av e-tillgänglighet.
– Tyvärr så har vi fortfarande människor som står utanför och det behöver vi ändra på, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

En fast uppkoppling är en förutsättning för att elöverkänsliga och deras anhöriga ska kunna använda e-tjänster i hemmet. En fast förbindelse är också nödvändig för att elöverkänsliga ska ha tillgång till telefon.

TeliaSonera har påbörjat rivningen av det fasta telenätet. De meddelar att 50 000 hushåll kan bli av med sin telefonledning inom 5 år.

– Infrastrukturministern måste ta ansvar och stoppa rivningen av det fasta telenätet. Utan ledning ställs en hel grupp med funktionsnedsättningen elöverkänslighet utanför en allt viktigare del av samhället. Hur har regeringen tänkt att elöverkänsliga ska kunna larma räddningstjänst eller ambulans vid olyckor eller sjukdom, säger Eiwy Kronholm, ordförande i Elöverkänsligas Riksförbund.

För mer information kontakta:

Inger Svedmyr
Ansvarig för telefonifrågor Elöverkänsligas Riksförbund
0175-204 53

Eiwy Kronholm
Ordförande i Elöverkänsligas Riksförbund
0171-914 56

E-post: media@feb.se

www.feb.se

Lämna ett svar