Elektromagnetiska fält och människan

Videofilmen

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT
OCH MÄNNISKAN

Vi människor har levt här på jorden i hundratusentals år och vi har anpassats oss till vår miljö. Idag omger vi oss med elektriska apparater, datorer och annan elektronik. Vi har elledningar i gator och husväggar och i lyfter vi blicken mot hustaken ser vi ofta en skog av master.

Frågan är om den elmiljö vi har skapat kan påverka vår hälsa?

I filmen Elektromagnetiska fält och människan som producerats vid Göteborgs universitet, berättar tio svenska forskare om sitt arbete med dessa frågor och vilka svar de funnit. Forskarna är:
Dr Britt-Marie Svedenstål, Radioekologi, SLU,  Uppsala – Doc Olle Johansson, Neurovetenskap, K I, Stockholm – Doc Kjell Hansson Mild, Fysik, AI, Umeå – Fil dr Monica Sandström, Forskningsing, Icke-joniserande strålning, AI, Umeå – Dr Eugene Lyskow, Neurofysiologi, AI, Umeå – Doktorand Jonna Wilén, Radiofysik, AI, Umeå – Doc Ingrid Nordensson, Medicinsk genetik, AI, Umeå – Doc Yngve Hamnerius,  Elektro-magnetik, Chalmers – Forskningsing. Roger Wibom, Synergonomi, AI, Solna – Prof Per Arne Öckerman, Klinisk kemi,  läkare., Gbg – Prof Lars Rönnbäck, Neurologi, Göteborgs univ.

Manus, intervjuer: Hélène Aastrup-Samuels  Produktion, foto: Bo Harringer
Filmen är 65 minuter lång och består av tre delar med var sitt tema.

1: MAGNETFÄLT
Genom att utveckla mätmetoder och genom att undersöka  DNA och immunförsvar hos människor och djur som lever i förhöjda magnetfält kartlägger forskare de elektromagnetiska fältens roll i uppkomsten av bl a graviditetsstörningar och cancersjukdomar. I filmen beskrivs hur magnetfält uppstår och varierar, i den yttre miljön, i  bostäder och på olika arbetsplatser och det ges en bakgrund till den av svenska myndigheter rekommenderade försiktighetsprincipen vad gäller åtgärder mot förhöjda magnetfält.

2. ELÖVERKÄNSLIGHET
Två elöverkänsliga personer berättar om hur deras besvär började och vad de har gjort för att förbättra sin situation. Olika forskare visar hur elöverkänsligas reaktioner skiljer sig från friska individers bl a vad gäller nervsystem och hud. En läkare berättar om hur han behandlar elöverkänsliga och reflekterar över symptomens grundorsaker. De elöverkänsligas arbetsplatser måste åtgärdas, menar en arbetsgivare med stor erfarenhet av problemet och exempel på några elsanerade arbetsplatser visas.

 

 3. MIKROVÅGOR
Forskare redovisar äldre undersökningar av hälsoeffekter av mikrovågor från radar, radio- och tv-master.  Nu ökar användningen av mikrovågor framförallt för mobiltelefoni, men också i industrin och forskarna berättar om sina egna och andra forskares studier av de hälsorisker det kan medföra.

Filmen Elektromagnetiska fält och människan ger en översikt över dagens kunskaper om hälsorisker med de elektromagnetiska fält som numera normalt finns i vår omgivning och de förhöjda fält som finns på vissa arbetsplatser. Filmen vänder sig till företag, myndigheter, fackliga organisationer, skolor och andra som ska hantera dessa viktiga och svåra frågor. Filmen lämpar sig för kurser, studiecirklar och för var och en som på ett lättfattligt sätt vill söka mer kunskap om denna miljöfråga som  så ofta diskuteras i medierna.

 Filmen är producerad med stöd av Boverket, Cancer- och Allergifonden, Civilingenjörs- förbundet, Föreningen för El- och Bildskärmsskadade, Svenska Industritjänste-mannaförbundet, Sv. Elektrikerförbundet, Statstjänstemannaförbundet, Tandvårdsskadeförbundet samt Tjänstemannaförbundet HTF.

 För information om filmen kontakta Hélène Aastrup-Samuels 08-640 1309.  Pris 288:- per kassett, inkl moms och porto.  Beställes från Göteborgs Univ, Enheten för medieteknik, Box 560,  405 30 Stockholm, tel: 031-7732109, fax: 0317732111, e-post: ywonne.englund@adm.gu.se

Gilla läget?

Videofilmen (DVD) GILLA LÄGET?
Om att vara elöverkänslig
Läs infoblad med priser och med bilder från filmen här!
Regi och produktion: Hélène Aastrup-Samuels
Foto: Erik Strömdahl, Ulrika Östling, Hélène Aastrup-Samuels
Ljud: Hélène Aastrup-Samuels
Originalmusik: Micael Hermansen
Musikarrangemang: Örjan
Redigering: Stefan Dahlstöm
Ljudbearbetning: Vision&Sound
Producerad av EIRA FILM
med stöd av
Film Gävleborg
Gunvor Sandströms kulturfond
SVT Mellansverige
Reaktor Sydost
Mittuniversitetet, Inst för hälsovetenskap;
Inst för rehabiliteringsvetenskap
Elöverkänsligas Riksförbund

En dokumentärfilm om två unga kvinnor som drabbats av elöverkänslighet. Lisa läste företagsekonomi på Uppsala universitet och hade planer på att bli revisor, men har flyttat med man och barn till ett omodernt torp i Småland.  Linn är data och elektronikingenjör och bor med sin familj i en förort till Stockholm. När hon blir känslig för mobilstrålning, flyttar även hon ut på landet, men fortsätter att arbeta som ingenjör.

Filmen följer Lisa och Linn under tre år.  Den skildrar deras erfarenheter, hur de lever och blir bemötta och hur de, var för sig och på skilda sätt, förbättrar sina livsvillkor och sin hälsa.
Längd: 45 min

Distribution:  Elöverkänsligas Riksförbund, tel 08-712 90 65 och Eira Film, eirafilm@tyfonmail.se, tel 0650-741440

Mörkläggning: Elektronikens rättslösa offer

Gunni Nordström. Många människor som har blivit sjuka av arbete vid bildskärm har svårt att tåla mobiltelefoner. Men också andra, som aldrig lidit av elöverkänslighet, har fått samma slags symptom när de talar i mobiltelefon som bildskärmsanvändarna klagat över sedan slutet av 1970-talet. Var finns beröringspunkterna mellan bildskärmar och mobiltelefoner? Elektromagnetisk strålning och kemikalier är det svar som ligger närmast till hands.
I boken sätts fenomenet elöverkänslighet in i ett större sammanhang och kemikaliespåret granskas särskilt. Samtidigt skildras hur enskilda drabbade offras för att inte störa IT-samhällets utveckling. Mörkläggningen är en bok som reder ut vad forskarna hittills vet om vad vi i dagligt tal kallar elöverkänslighet.
Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB, ISBN: 9189080416. (Kan beställas från FEB, medlemspris 80:- kr)

Motionslista 2008

7 oktober 2008

Allmänna motionstiden pågår i samband med budgetpropositionen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag om allt som riksdagen kan besluta om. Årets allmänna motionstid slutade den 7 oktober. Riksdagens ledamöter hade då lämnat in 3701 motioner. Det var 390 fler motioner jämfört med förra året

Ett fåtal motioner har inlämnats beträffande elöverkänslighet och hälsorisker med elektromagnetisk strålning/mobiltelefoni. Motionerna kommer nu att skickas till riksdagens olika utskott som ska arbeta med förslagen.

Alla, nya eller gamla motioner kan sökas här!

Fortsätt läsa Motionslista 2008

Litovitz TA et al EMF, microwave, etc

1:
Abstract

Microwave exposure induces Hsp70 and confers protection against hypoxia in chick embryos.
J Cell Biochem. 2002;86(3):490-6.
PMID: 12210755 [PubMed – indexed for MEDLINE]
2:
Abstract

Chronic electromagnetic field exposure decreases HSP70 levels and lowers cytoprotection.
J Cell Biochem. 2002;84(3):447-54.
PMID: 11813250 [PubMed – indexed for MEDLINE]
3:
Abstract

Mechanical and electromagnetic induction of protection against oxidative stress.
Bioelectrochemistry. 2001 Jan;53(1):87-95.
PMID: 11206929 [PubMed – indexed for MEDLINE]
4:
Abstract

Electromagnetic field-induced protection of chick embryos against hypoxia exhibits characteristics of temporal sensing.
Bioelectrochemistry. 2000 Sep;52(1):17-21.
PMID: 11059572 [PubMed – indexed for MEDLINE]
5:
Abstract

Thresholds for electromagnetic field-induced hypoxia protection: evidence for a primary electric field effect.
Bioelectrochemistry. 2000 Sep;52(1):9-16.
PMID: 11059571 [PubMed – indexed for MEDLINE]
6:
Abstract

Short-term magnetic field exposures (60 Hz) induce protection against ultraviolet radiation damage.
Int J Radiat Biol. 1999 Dec;75(12):1541-9.
PMID: 10622260 [PubMed – indexed for MEDLINE]
7:
Abstract

Is genetics the unrecognized confounding factor in bioelectromagnetics? Flock-dependence of field-induced anoxia protection in chick embryos.
Bioelectrochem Bioenerg. 1999 Feb;48(1):209-15.
PMID: 10228589 [PubMed – indexed for MEDLINE]
8:
Abstract

Dose-response of electromagnetic field-enhanced ornithine decarboxylase activity.
Bioelectrochem Bioenerg. 1999 Feb;48(1):193-9.
PMID: 10228587 [PubMed – indexed for MEDLINE]
9:
Free Full Text

Myocardial protection conferred by electromagnetic fields.
Circulation. 1999 Feb 16;99(6):813-6.
PMID: 9989968 [PubMed – indexed for MEDLINE]
10:
Abstract

A simple experiment to study electromagnetic field effects: protection induced by short-term exposures to 60 Hz magnetic fields.
Bioelectromagnetics. 1998;19(8):498-500.
PMID: 9849920 [PubMed – indexed for MEDLINE]
11:
Abstract

The superposition of a temporally incoherent magnetic field inhibits 60 Hz-induced changes in the ODC activity of developing chick embryos.
Bioelectromagnetics. 1998;19(1):53-6.
PMID: 9453707 [PubMed – indexed for MEDLINE]
12:
Abstract

The effect of pulsed and sinusoidal magnetic fields on the morphology of developing chick embryos.
Bioelectromagnetics. 1997;18(6):431-8.
PMID: 9261540 [PubMed – indexed for MEDLINE]
13:
Abstract

Bioeffects induced by exposure to microwaves are mitigated by superposition of ELF noise.
Bioelectromagnetics. 1997;18(6):422-30.
PMID: 9261539 [PubMed – indexed for MEDLINE]
14:
Abstract

The role of temporal sensing in bioelectromagnetic effects.
Bioelectromagnetics. 1997;18(5):388-95.
PMID: 9209720 [PubMed – indexed for MEDLINE]
15:
Abstract

Role of modulation on the effect of microwaves on ornithine decarboxylase activity in L929 cells.
Bioelectromagnetics. 1997;18(2):132-41.
PMID: 9084864 [PubMed – indexed for MEDLINE]
16:
Abstract

Superimposing spatially coherent electromagnetic noise inhibits field-induced abnormalities in developing chick embryos.
Bioelectromagnetics. 1994;15(2):105-13.
PMID: 8024603 [PubMed – indexed for MEDLINE]
17:
Abstract

Temporally incoherent magnetic fields mitigate the response of biological systems to temporally coherent magnetic fields.
Bioelectromagnetics. 1994;15(5):399-409.
PMID: 7802708 [PubMed – indexed for MEDLINE]
18:
Abstract

Determination of the induced ELF electric field distribution in a two layer in vitro system simulating biological cells in nutrient solution.
Bioelectromagnetics. 1993;14(1):29-39.
PMID: 8442780 [PubMed – indexed for MEDLINE]
19:
Abstract

The role of coherence time in the effect of microwaves on ornithine decarboxylase activity.
Bioelectromagnetics. 1993;14(5):395-403.
PMID: 8285913 [PubMed – indexed for MEDLINE]
20:
Abstract

ELF in vitro exposure systems for inducing uniform electric and magnetic fields in cell culture media.
Bioelectromagnetics. 1992;13(3):183-98.
PMID: 1590818 [PubMed – indexed for MEDLINE]
21:
Abstract

Dose-response implications of the transient nature of electromagnetic-field-induced bioeffects: theoretical hypotheses and predictions.
Bioelectromagnetics. 1992;Suppl 1:237-46. Review.
PMID: 1285718 [PubMed – indexed for MEDLINE]
22:
Abstract

On the mechanism of dielectric relaxation in aqueous DNA solutions.
Biopolymers. 1991 Sep;31(10):1171-80.
PMID: 1790296 [PubMed – indexed for MEDLINE]
23:
Abstract

Effect of coherence time of the applied magnetic field on ornithine decarboxylase activity.
Biochem Biophys Res Commun. 1991 Aug 15;178(3):862-5.
PMID: 1872866 [PubMed – indexed for MEDLINE]
24:
Abstract

Amplitude windows and transiently augmented transcription from exposure to electromagnetic fields.
Bioelectromagnetics. 1990;11(4):297-312.
PMID: 2285415 [PubMed – indexed for MEDLINE]