Orientering

Allt fler människor mår dåligt i IT-miljö och vid användning av elektrisk/elektronisk utrustning. Vanliga symptom är hudbesvär, huvudvärk, eller influensaliknande symtom, illamående, yrsel eller ljuskänslighet.
Många får symtom från nervsystemet; upplevd stress, försämrat korttidsminne, koncentrationsproblem och onormal trötthet/utmattning.
All elektrisk utrustning avger elektromagnetiska fält. Mobiltelefoni och utrustning för trådlös kommunikation avger högfrekvent elektromagnetisk strålning och mikrovågor. Många forskningsresultat visar att elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning allvarligt kan påverka vår hälsa.
Minst 200.000 svenskar, eller 3.1% av Sveriges vuxna befolkning, uppgav i en hälsoenkät att de är överkänsliga för elektriska/magnetiska fält (Miljöhälsorapport 2001/Hälsoenkät 1999).  Enligt Socialstyrelsen senaste rapport från 2009 har vi nu c:a 3.2% elöverkänsliga, vilket med en befolkning på 9 miljoner blir nära 300 000 drabbade, 0.4% eller c:a 36 000 hade svåra besvär. (Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009/Hälsoenkät 2007, du hittar hela rapporten på www.socialstyrelsen.se)

Fortsätt läsa Orientering

Viktigt att veta om elöverkänslighet – för dig inom vården

En elöverkänslig person kan bli mycket sjukare av sjukhusmiljön. En förbättring som tagit den elöverkänslige månader att uppnå kan vara helt borta inom en timme. Därför behöver vi din hjälp.

Vad vi reagerar på
Vi kan reagera på all elektrisk/elektronisk utrustning, till exempel lågenergilampor, lysrör, datorer, TV, mobiltelefoner, DECT-telefoner (bärbara = trådlösa inomhustelefoner), adaptrar, hörselslingor, röntgen och annan undersökningsapparatur.

Allvarliga symtom försvårar vårdsituationen
Symtomen är ibland akuta vid exponering, men ofta visar de sig inte förrän efter någon timme. De kan sitta kvar i dagar eller till och med månader och är bland annat:

Fortsätt läsa Viktigt att veta om elöverkänslighet – för dig inom vården

Elöverkänslighet i andra länder…

– Powerwatch UK:  Electrical Hypersensitivity; Any noticeable, recurring ill health that is triggered by an electromagnetic field and that diminishes or disappears away from the EMF source, constitutes a case of electrical sensitivity. Electrical sensitivity can have a variety of causes; computer monitors are beleved to be one of the common initiators of the syndrome. Mobile and cordless phones are also being reported more often as initiators. The symptoms resemble

Fortsätt läsa Elöverkänslighet i andra länder…

Funktionsnedsättningen elöverkänslighet – historik

1987 Föreningen för El- och Bildskärmsskadade (FEB) bildas den 4 oktober detta år.

1993 FN:s generalförsamling antar enhälligt Standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Reglerna är av grundläggande betydelse för handikappolitiken i FN:s alla medlemsländer. www.independentliving.org/standardrules/STILStandardRegler1.html

Fortsätt läsa Funktionsnedsättningen elöverkänslighet – historik