Exempel på vanliga symtom på elöverkänslighet

Symtom på elöverkänslighet kommer ibland direkt vid exponering, men ofta visar de sig inte förrän efter någon timme. De kan sitta kvar i dagar eller till och med månader och är bland annat:

hudbesvär sömnstörningar
yrsel rinnande ögon
onormal trötthet blodtrycksförändring
illamående hjärtklappning
huvudvärk smärtor och tryck över bröstet
kraftlöshet hjärtflimmer
nedstämdhet andnöd
värk i muskler och leder ljuskänslighet (gäller även dagsljus)
tinnitusliknande symptom tal- och koncentrationssvårigheter – kognitiv påverkan
frossa

För ytterligare information, gå in på vår hemsida www.feb.se.

Lämna ett svar