Vimmerby: Mona Nilsson föredrag – Våra barns framtid – 9 nov

VÅRA BARNS FRAMTID – farorna med trådlös teknik

En föreläsning av MONA NILSSON, Strålskyddsstiftelsens vice ordförande och författare till boken ”Mobiltelefonens Hälsorisker”.

PLATS: Vimmerby Folkhögskolas gymnastiksal
TID: Lördag 9 nov kl. 14.00-16.00
Frågestund / Fritt inträde / För mer information ring: 0492-20108

www.stralskyddsstiftelsen.se
Arr: Elöverkänsligas Förening i Kalmar län

UK: Struntar vi i farorna med mobiltelefoner?

1996 fick Nick Whitfield, försäljningschef från Wigan sin första mobiltelefon av företaget. ”Den introducerades som en trevlig, gosig vän. Alla dina kompisars kontaktuppgifter fanns i den. Den var alltid i fickan eller tryckt mot örat”, säger han. Men efter en kort tid började sexbarnspappan Whitfield, som då var närmare 40, drabbas av fruktansvärd huvudvärk… Läs mer i The Telegraph (på engelska) här

Debatt: Det finns gott om belägg för elöverkänslighet

Alltsedan 1960-talet har forskare beskrivit att människor som exponerats i yrket lidit av samma symtombild som de elöverkänsliga i dag: sömnproblem, huvudvärk, yrsel, nedstämdhet, ångest, hjärtarrytmier, hudutslag. Forskare har också beskrivit att känsligheten för strålningen ökar ju längre exponeringen pågår och att symtomen försvinner när den upphör. Läs mer i Dagens Medicin

”Mobilstrålning är farlig för barn”

En studie som gjorts i samarbete mellan Århus Universitet i Danmark och University of California i USA visar ett samband mellan mobilanvändning och huvudvärk. Över 52 000 danska barn har deltagit i studien, som publicerats i medicintidskriften Open Pediatric Medicine Journal. Läs mer i Aftonbladet
Läs hela huvudvärksstudien (PDF på engelska)

Debatt: Ökningen av psykisk ohälsa bland barn kan bero på mobilstrålning

Den explosionsartade ökningen av trådlös teknik gör att vi utsätts för allt mer mikrovågsstrålning. It-minister Anna-Karin Hatt vill göra svenska skolor ännu mer uppkopplade – men vårt mobila samhälle börjar få konsekvenser. Fler datorer ger mer strålning som i längden kan leda till sömnproblem, depressioner och ADHD… Läs mer på SVT Debatt

Debatt: Hög tid för konkreta förslag

Sverige beslutade 2008 att ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Fortfarande, efter fyra år, återstår två för konventionen centrala delar att genomföra.  Regeringen måste besluta sig om tillgänglighet och oberoende granskning, skriver Ingrid Burman, Handikappförbunden och Agneta Broberg, DO. Läs mer i Helsingborgs Dagblad