Israel: Ansvariga myndigheter rekommenderar sladdtelefon av hälsoskäl

Baserat på de forskningsresultat som publicerades i den sk Interphonestudien, rekommenderar myndigheter och forskare i Israel att man ska använda sin fasta telefon. Många är inte medvetna om att sladdlös telefon (sk DECT) kan befaras ge samma 40-procentiga ökning av risken för hjärntumör som mobiltelefonen visat sig ge om du använder den mer än 30 minuter om dagen, under lång tid. Läs mer på engelska i Haaretz

Domstol i Frankrike: Mobilbasstation utsätter närboende för hälsorisker

Den franska mobiloperatören Orange får inte sätta upp en mobilbasstation på ett tak 15 meter från närmsta lägenhet. Det fastslår en civil domstol i Paris.
Domslutet blev ännu ett i raden i Frankrike det senaste året som fastslår att strålningen utsätter närboende för hälsorisker.
Läs artikeln i Miljömagasinet