Washington Post: Varför (vilse-) leder epidemiologer oss om exponering för mobiltelefonstrålning?

Dariusz Leszczynski: Nyligen har den danska epidemiologiska kohortstudien (British Medical Journal p.2011) fått uppmärksamhet i media från beslutsfattare och mobiltelefonbranschen. Slutsatsen av studien är att det inte finns något orsakssamband mellan hjärncancer och mobiltelefonstrålning.
Många har ”köpt” detta påstående, men flera andra ifrågasätter det. Ett antal forskare, inklusive jag själv, är helt oeniga med slutsatserna i denna studie.

Läs mer på engelska på Dariusz Leszczynskis blogg på Washington Post

– och missa inte Mona Nilssons kommentarer på svenska här!