Vimmerby: Mona Nilsson föredrag – Våra barns framtid – 9 nov

VÅRA BARNS FRAMTID – farorna med trådlös teknik

En föreläsning av MONA NILSSON, Strålskyddsstiftelsens vice ordförande och författare till boken ”Mobiltelefonens Hälsorisker”.

PLATS: Vimmerby Folkhögskolas gymnastiksal
TID: Lördag 9 nov kl. 14.00-16.00
Frågestund / Fritt inträde / För mer information ring: 0492-20108

www.stralskyddsstiftelsen.se
Arr: Elöverkänsligas Förening i Kalmar län

Ohälsotalen stiger i takt med utbyggnad/användning av trådlös teknik

Socialförsäkringsminister Ulf Kristensson är oroad. ”Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet ökade sjukfrånvaron i Sverige kraftigt. Under samma tid skedde även en förskjutning i de diagnoser som orsakade sjukfrånvaron på så sått att andelen psykiska diagnoser ökade betydligt.”

Psykisk ohälsa har identifierats som ett av vår tids stora folkhälsoproblem av bl.a. OECD. Nu uppdrar regeringen åt ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) att genomföra en analys av sjukförsäkringens utformning och tillämpning avseende psykiska diagnoser.

Fortsätt läsa Ohälsotalen stiger i takt med utbyggnad/användning av trådlös teknik

UK: Struntar vi i farorna med mobiltelefoner?

1996 fick Nick Whitfield, försäljningschef från Wigan sin första mobiltelefon av företaget. ”Den introducerades som en trevlig, gosig vän. Alla dina kompisars kontaktuppgifter fanns i den. Den var alltid i fickan eller tryckt mot örat”, säger han. Men efter en kort tid började sexbarnspappan Whitfield, som då var närmare 40, drabbas av fruktansvärd huvudvärk… Läs mer i The Telegraph (på engelska) här

Debatt: Det finns gott om belägg för elöverkänslighet

Alltsedan 1960-talet har forskare beskrivit att människor som exponerats i yrket lidit av samma symtombild som de elöverkänsliga i dag: sömnproblem, huvudvärk, yrsel, nedstämdhet, ångest, hjärtarrytmier, hudutslag. Forskare har också beskrivit att känsligheten för strålningen ökar ju längre exponeringen pågår och att symtomen försvinner när den upphör. Läs mer i Dagens Medicin

Rätt kod ger rätt vård

Elöverkänslighet måste få en egen diagnoskod.

Till vår glädje ser vi att Socialstyrelsen nu har föreslagit att apatiska flyktingbarn med uppgivenhetssyndrom ska erhålla en speciell diagnoskod för att man ska kunna ha en bra uppföljning av de för närvarande ca 30-talet drabbade barnen.

För att se hur sjukdomar andra medicinska tillstånd utvecklas i befolkningen och för att kunna anpassa och dimensionera vård och andra insatser behövs fungerande verktyg. Ett sådant verktyg är systemet för diagnoskoder (ICD).

Fortsätt läsa Rätt kod ger rätt vård