Samhällsekonomiskt riktigt att elsanera

Elöverkänslighet är en erkänd funktionsnedsättning i Sverige sedan 1995 och det finns många vetenskapliga studier som påvisar hälsoproblem orsakade av elektromagnetiska fält.
WHO klassade 2011 radiofrekventa fält som klass 2B cancerframkallande och Europarådet gick ut med resolution 1815 där man manar till försiktighet med trådlös teknik. Läs mer på Göteborgs-Posten

WHO/IARC meddelar: Radiofrekventa elektromagnetiska fält kan vara cancerframkallande

PRESS RELEASE
N° 208
31 May 2011
IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AS
POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS
Lyon, France, May 31, 2011 ‐‐ The WHO/International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans (Group 2B), …

Länk till IARC:s hela pressmeddelande (på engelska)

För att hitta svenska nyheter relaterade till detta, skriv IARC i sökrutan upptill till höger på vår sida och klicka på Sök!

Blev svårt sjuk av polisens radio

– Jag är 47 år gammal och jobbar som yttre befäl vid polisen i Södra Skåne. Under 2007 fick polisen ett nytt, omdebatterat mobilt radiokommunikationssystem – Rakel. När det infördes, trots motstånd för att hälsoriskerna inte var utredda ordentligt, hade det redan funnits i flera år i England. Där hade poliser fått kraftiga hälsoproblem bland annat sömnproblem, hudutslag, cancer.

Läs mer i Borås Tidning