Samhällsekonomiskt riktigt att elsanera

Elöverkänslighet är en erkänd funktionsnedsättning i Sverige sedan 1995 och det finns många vetenskapliga studier som påvisar hälsoproblem orsakade av elektromagnetiska fält.
WHO klassade 2011 radiofrekventa fält som klass 2B cancerframkallande och Europarådet gick ut med resolution 1815 där man manar till försiktighet med trådlös teknik. Läs mer på Göteborgs-Posten

Lämna ett svar