Domstol slår fast: Mobilen kan ge cancer

Sex timmar om dagen i tolv års tid pratade Innocente Marcolini, 60, i en trådlös telefon och mobiltelefon på sitt jobb. Efter att ha gått till läkaren med huvudvärk och smärtor i kinden fick han diagnosen hjärntumör.
I går slog Högsta domstolen i Rom fast att det finns ett ”kausalt samband” mellan Marcolinis mobilteelfonanvändande och tumören… Läs mer på Aftonbladet

Debatt: Mobiltelefonen, en hälsorisk?

Säkerhetshänsyn under det kalla kriget kan ha lett till uppkomsten av felaktig information om de fysiologiska effekterna av mikrovågsstrålning från mobiltelefoner. Det skriver forskaren och mikrovågspionjären Allan H Frey i The Scientist. Läs hela artikeln på engelska här på The Scientists hemsida.

Intressanta rapporter av Frey på MedLine: Data analysis reveals significant microwave-induced eye damage in humans. Headaches from cellular telephones: are they real and what are the implications? Hela rapporten som PDF!

Samhällsekonomiskt riktigt att elsanera

Elöverkänslighet är en erkänd funktionsnedsättning i Sverige sedan 1995 och det finns många vetenskapliga studier som påvisar hälsoproblem orsakade av elektromagnetiska fält.
WHO klassade 2011 radiofrekventa fält som klass 2B cancerframkallande och Europarådet gick ut med resolution 1815 där man manar till försiktighet med trådlös teknik. Läs mer på Göteborgs-Posten

Blev svårt sjuk av polisens radio

– Jag är 47 år gammal och jobbar som yttre befäl vid polisen i Södra Skåne. Under 2007 fick polisen ett nytt, omdebatterat mobilt radiokommunikationssystem – Rakel. När det infördes, trots motstånd för att hälsoriskerna inte var utredda ordentligt, hade det redan funnits i flera år i England. Där hade poliser fått kraftiga hälsoproblem bland annat sömnproblem, hudutslag, cancer.

Läs mer i Borås Tidning

Surfplattor i skolorna – en hälsorisk för barn

Europarådet uttalade förra året att trådlösa datanätverk inte bör användas i skolorna, på grund av de hälsorisker som barnen utsätts för. Surfplattor med trådlös uppkoppling blir allt vanligare i svenska klassrum. Och allt fler föräldrar sätter smarta telefoner i händerna på sina barn. Läs mer på Aftonbladet
Läs initierad kommentar på mobiltelefoni.tv