Bostad och Hälsa – En praktisk handbok för ett sundare hem

Ragnar Forshufvud 1998, ISBN 91-88884-03-1, Mimers Brunn Kunskapsförlaget.
Skriven av civiling. Ragnar Forshuvud med egna erfarenheter och byggnadsbiologisk inriktning som grund. Du kan se en del av innehållet på förlagets hemsida:
Mimers Brunn om Bostad och hälsa
Pris (2011) i bokhandeln ca. 184 kr. Om du vill ha närmare information (2sid) skriv, faxa el. maila till: Mimers Brunn Kunskapsförlaget på tel/fax: 0224–230 06, Epost: mimersbrunn@mail.bip.net. Hemsida:http://home.bip.net/mimersbrunn/

Lämna ett svar