Fasa ut Ahlbom ur FAS

Professor Anders Ahlbom från Karolinska Institutet, KI, har på grund av jäv entledigats både från WHO:s cancerforskningsinstitut IARC och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s vetenskapliga råd. Han sitter dock kvar i expertgruppen för hälsofrågor relaterade till elektromagnetiska fält, EMF, inom Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

– Anders Ahlbom bör avgå ur FAS expertgrupp för EMF-frågor också. Hela expertgruppen bör omprövas och medlemmarnas eventuella lojaliteter och jäv öppet redovisas. Därefter bör tillsättningen av experter ske öppet och med full insyn. Det vore även rimligt att Elöverkänsligas Riksförbund får en representant i en ny EMF-grupp, eftersom det är våra medlemmars hälsa forskningen handlar om, säger Elöverkänsligas Riksförbunds nya ordförande Lars-Olof Tandberg och fortsätter:

Professor Ahlbom och hans båda nära medarbetare Maria Feychting och Lena Hillert har under många år varit tongivande inom Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, vad gäller hälsofrågor relaterade till elektromagnetiska fält, EMF. De har de senaste åtta åren årligen producerat en rapport kallad: ” Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält”.

I rapporterna har man tonat ner riskerna med EMF och misstänkliggjort elöverkänsliga. Det är anmärkningsvärt att i flertalet av de studier som åberopas har elöverkänsliga varken kunnat eller tillåtits delta. Samtidigt har man konsekvent sorterat bort relevanta studier.

Anders Ahlbom och Maria Feychting har deltagit i den Internationella grupp som anger gränsvärden för EMF, ICNIRP, där båda medverkat till gällande gränsvärden. Lena Hillert sitter i Telias vetenskapliga råd sedan många år.

FAS rapporterna har även legat till grund för Socialstyrelsens njugga inställning i frågan om elöverkänslighet och därmed försämrat livssituationen för elöverkänsliga i landet.

– Med tanke på Europaparlamentets uppmaning från 2007 angående FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning med mottot ”ingenting om oss utan oss” är det rimligt att FAS expertgrupp inkluderar en representant från Elöverkänsligas Riksförbund.

Elöverkänsligas Riksförbund

För mer information:
Marianne Ketti, vice ordf.
Tel 0251-211 44

Presskontakt:
Inger Svedmyr, pressansvarig
Tel 0175-20453

media@feb.nu

Lämna ett svar