Professor Anders Ahlbom säger upp sig från SSM:s vetenskapliga råd – slipper granskning

Professor Anders Ahlbom har bett om att bli entledigad från uppdraget som ordförande i
Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält.
Strålsäkerhetsmyndigheten mottog den 9 juni Anders Ahlboms begäran om att bli entledigad från
uppdraget som ordförande i myndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält
Läs SSM:s pressmeddelande på myndighetens hemsida…

Lämna ett svar