Elöverkänsligas Riksförbunds föräldranätverk

2007 bildades inom Elöverkänsligas Riksförbund ett nätverk för barnfamiljer där någon familjemedlem, barn eller vuxen, är elöverkänslig. Idag (2012) består nätverket av ca. 40 familjer.
Föräldranätverkets syfte är att:

  • knyta kontakter mellan familjer med likartade behov och intressen
  • ta fram informationsmaterial som specifikt belyser och berör behov inom nätverket.

Vi vill öka tillgängligheten i samhället genom att samordna insatser för att:

  • elöverkänsliga barn ska få en normal skolgång
  • samhällets insatser  för barn och ungdomar med funktionsnedsättning även ska inkludera elöverkänsliga
  • öka kunskapsnivån och förståelsen om elöverkänslighet bland yrkesgrupper som hanterar barns och ungdomars situation
  • förbättra elöverkänsliga föräldrars tillgänglighet och möjlighet att vara med sitt barn för att kunna delta i, stötta och uppmuntra barnet då det gäller skolgång, fritidsaktiviteter, läkar- och tandläkarbesök mm
  • sprida information till det övriga samhället och då även arbeta förebyggande utifrån Europarådets resolution 2011:1815, för att alla barn och ungdomar i Sverige skall få växa upp i en miljö som inte riskerar att skada deras hälsa.

Vi vill också verka för att förståelsen ökar och att samhället kan erbjuda stöd till elöverkänsliga barn och ungdomar och deras familjer både i akuta situationer och på längre sikt.

Kontakpersoner:

Marianne Ketti, tel: 0250-351 15
Christina Südhoff, tel: 031-21 67 20

Här finner du en informationsbroschyr (PDF) som på ett enkelt sätt förklarar vad elöverkänslighet innebär.

Länk till Europarådets resolution 2011:1815 här!

Lämna ett svar