LG 2011-1 Boforsingenjören som ägnat sig åt elöverkänslighet: – Glöm inte kemikalierna när du elsanerar!

– Glöm inte kemikalierna när du elsanerar! Det uppmanar Ragnar Forshufvud, pensionerad boforsingenjör, som ägnat decennier åt frågan om elöverkänslighet.
Han tycker att sambanden mellan kemikalier och elöverkänslighet borde diskuteras mer.

Många teorier finns om olika faktorer bakom elöverkänslighet. Eftersom samhällets intresse i princip varit noll finns inte mycket forskning. Ljusglimtens ambition är att ge plats åt olika tolkningar i frågan. Vi har därför letat efter personer med engagemang och kunskap lite utanför patientperspektivet. Tyvärr finns inte många i Sverige som engagerat sig, som vi alla vet, men en av dem som samlat på sig ett stort kunskapsmaterial är Ragnar Forshufvud i Karlskoga.

Första bildskärmsfallet
Han var med från början när det första bildskärmsfallet blev känt i Bofors 1986.
– En skyddsingenjör berättade om en kvinna som drabbats av intolerans mot både lysrör och solljus.

Det visade sig att kvinnan var Inger Olsson, sambo med boforsingenjören Axel Ohlsson.
Axel Ohlsson, som nyligen gått bort, var en kollega som Ragnar Forshufvud kände väl.

Genom de personliga banden blev engagemanget stort från början. Axel Ohlsson blev snart en av pionjärerna i El-och Bildskärmsskadades förening.

Ragnar Forshufvud blev inte aktiv i föreningen, men kom ändå att ägna sig åt frågan om elöverkänslighet under lång tid de följande åren.

< resten av artikeln kommer så snart vi hinner ! >

Lämna ett svar