Åsa Moberg: Snedvriden forskning om cancerrisk

Är mobiltelefoner farliga för hälsan? Att de möjligen kan orsaka cancer medgavs i maj på hög vetenskaplig nivå av IARC, International agency for research on cancer, utan att vi som använder dem verkar ha påverkats. Läs mer i Dagens Nyheter

Lämna ett svar