Debatt: Vem tar ansvar för barns hälsa?

Hur farliga är mobilerna för barnen? I DN:s nyligen avslutade artikelserie om hur mobilen förändrat vårt liv ställdes den frågan 11 maj till Torsten Augustsson på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.
Han svarar helt kort att det finns ”en svag misstanke om att det allmänt kan vara skadligt om man håller mobiltelefonen mot örat – den misstanken får varje förälder väga mot den trygghet som det innebär att kunna nå sitt barn. En av riskerna som diskuteras år bland annat cancer.”
Är det inte ovanligt cyniskt av både myndigheten, politiker, läkare och föräldrar, att bara låta ansvarsfrågan försvinna in i framtiden? Torsten Augustssons slutkläm är den numera vanliga brasklappen från SSM: använd handsfree. Och han tillägger ”det gäller i synnerhet barn som sannolikt kommer att använda mobilen hela livet.”
Många barn anses stressade idag. De är oroliga, har svårt att sova, är trötta och har koncentrationssvårigheter. En bidragande orsak till detta kan vara vår moderna teknik. I många andra länder tar man på frågan på stort allvar och varnar för barns mobilanvändande, i vissa länder förbjuder man till exempel mobilmaster nära eller i skolor.
Det är ingen tvekan om att den strålning som finns överallt idag, som finns kring mobil eller laptop och sändare, som på engelska kallas electrosmog, stör människans nervsystem, som också styrs av elektriska signaler. I skolor borde kabelbunden teknik i stället för trädlös införas överallt. Och påslagna mobiler förbjudas. Föreningen Vågbrytaren har i dagarna kommit med skriften ”om barn och trådlöst”, nyttig läsning för alla.
För mer info se www.feb.se.

För Elöverkänsligas Riksförbund
Christine von Hedenberg

Införd i DN 2011-05-21 (enbart i papperstidningen)

Lämna ett svar