Forskare ljög i hjärntumörstudie

Det största forskningsprojektet hittills om hjärntumörrisker av mobilanvändning är 13-ländersstudien Interphone, som startade år 2000. Datainsamlingen var färdig redan 2004. Trots det redovisades de sammanlagda resultaten först 2010 respektive 2011, och fortfarande är många resultat oredovisade. Läs mer i Miljömagasinet

Lämna ett svar