Fast lur i retur

Telia visar tecken på att backa från beslutet att riva det fasta telenätet. Nu hoppas Elöverkänsligas Riksförbund att PTS och regeringen agerar snabbt så att Telia verkligen skrotar nedläggningsplanerna och återuppbygger nätet där det rivits. I ryggen har vi 22 000 namnunderskrifter som stöder uppropet:

Vi kräver att alla tillförsäkras rätten att få telefon via kabel även i framtiden och att ledningsnätet återuppbyggs där det redan rivits.”

 

I fredags rapporterade SVT:s Nordnytt att Telia skrivit till Post- och telestyrelsen (PTS) med anledning av telefoniproblemen i Gemträsk utanför Boden och att ”Telia säger att de är beredda att återuppbygga fasta telefonnät om de mobila näten inte fungerar som ersättning i glesbygden”. Löftet gäller i hela landet.

 

På många orter i landet där den fasta telefonin rivits och ersatts med så kallad fast mobiltelefon, har det uppstått problem. För att bemästra situationen, tillsatte IT- och regionminister Anna-Karin Hatt en telefoniombudsman i förra veckan, varvid hon skrev:
”Står du utan fungerande telefoni ska du känna att staten tar din oro och frustration på allvar”.

Fast telefon en livlina

För elöverkänsliga som flytt ut på landsbygden för att undkomma strålningen från mobiltelefoner och master är det omöjligt att ha en antenn på taket. De blir med andra ord helt utan telefon om det fasta nätet rivs utan att ersättas av en fiberkabel.

Elöverkänsligas Riksförbund har därför haft kontakt med PTS och regeringskansliet. I maj 2009 överlämnade vi den första etappen av vår namninsamling, nära 14 000 namn till regeringskansliet. Till dags dato har fler än 22 000 personer ställt sig bakom uppropet:

”Vi kräver att alla tillförsäkras rätten att få telefon via kabel även i framtiden och att ledningsnätet återuppbyggs där det redan rivits.”

– Att det fasta telenätet blir kvar är livsviktigt inte bara för elöverkänsliga, utan för alla människor – speciellt om man bor och arbetar eller driver företag på landsbygden, säger Tore Fahlström, vice ordförande i Elöverkänsligas Riksförbund.

Det fasta telenätet är helt överlägset när det gäller tillförlitlighet och ljudkvalitet, dessutom fungerar det vid längre strömavbrott.

Nu hoppas vi att PTS och regeringen agerar snabbt så att Telia skrotar nedläggningsplanerna och återuppbygger nätet där det rivits.

Mer information:

Tore Fahlström, vice ordförande, tel 013-39 81 00

Inger Svedmyr, sakkunnig, tel 0175-204 53

E-post: media@feb.nu, info@feb.se

Lämna ett svar