Utanförskap utan lina!

Nästan 14 000 underskrifter har redan lämnats in till regeringen, men de ansvariga vill inte agera – vi fortsätter namninsamlingen: ”Stoppa nedläggningen av det fasta telenätet”

TeliaSonera vill avveckla det fasta telenätet. Demonteringen har redan börjat på några ställen i landet. Under våren 2010 berörs omkring 540 hushåll och de närmaste 5 åren kommer 50 000 hushåll i 200 kommuner att bli av med ledningen.

Alla i landet ska ha rätt att ha telefon. Men enligt Post- och Telestyrelsen (PTS) är lagen ”teknikneutral”, det vill säga att man inte har rätt att begära en viss. Med andra ord kan PTS i dagsläget inte hindra TeliaSonera att riva ledningarna.

För elöverkänsliga, som i många fall tvingats flytta ut på landsbygden för att de inte tål strålningen ifrån mobiltelefonin, är det helt omöjligt att använda annat än fast telefon via ledning. Om denna ledning rivs står många med funktionsnedsättning helt utan telefon – det gäller även barn och anhöriga i samma hushåll.

Jämlikt FN:s ”Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” som Sverige antagit, ska elöverkänsliga bland annat ha samma rätt som andra till informations- och kommunikationsteknik. Att frånta oss det fasta telenätet, den enda för vår grupp fungerande telefonin, är alltså ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Enligt regeringens bredbandsstrategi ska alla grupper i samhället ges möjlighet att använda den nya tekniken, en funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för bredbandsanvändning.

För elöverkänsliga är trådlös uppkoppling inget alternativ – rivs ledningarna försvinner möjligheten att använda Internet för både elöverkänsliga och deras familjer.

Enligt socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009 så är 3,2 % av den vuxna befolkningen elöverkänsliga (ca 300 000 räknat på samtliga) och 0,4 % är svårt drabbade – det är ca 36 000 människor.

– Regeringen måsta anpassa sin strategi till verkligheten och våra mänskliga rättigheter – utan telefonlinan ökar vårt utanförskap, säger Birgitta Knape, medieansvarig i Elöverkänsligas Riksförbund.

Vi kräver att alla tillförsäkras rätten att få telefon via kabel även i framtiden och att ledningsnätet återuppbyggs där det redan rivits.

Styrelsen Elöverkänsligas Riksförbund

Birgitta Knape, medieansvarig,
Tfn: 0454-32 51 10

Inger Svedmyr, ansvarig för telefonifrågor
Tfn: 0175-204 53

E-post: media @ feb.nu Hemsida: www.feb.se

 

Lämna ett svar