UPPROP: Stoppa rivningen av vårt fasta telenät – nu över 22 000 röster!

Elöverkänsligas Riksförbunds namninsamling om att stoppa rivningen av det fasta telenätet fortsätter i en andra fas. Vi lämnade in listor med nästan 14 000 påskrifter till regeringskansliet i maj, men opinionstrycket behöver öka.
Hjälp oss att sätta stopp för denna oansvariga förstörelse av infrastruktur genom att samla in fler nya namn!

Till regeringen:

Stoppa rivningen av det fasta telenätet

TeliaSonera vill inte längre underhålla det fasta telenätet. När stolparna blir gamla och dåliga, vid stormskada eller när ledningar inte är lönsamma pga få abonnenter, river man därför ner tråden.

  • För svårt elöverkänsliga medför detta att man blir helt utan telefon!
  • Utan fast ledning kan man inte heller få bredband via ADSL eller motsvarade.
  • Det fasta telenätet fungerar även vid strömavbrott och i elfria stugor.


Telia har påbörjat rivningen och målet är att så småningom skrota hela det fasta telenätet. Visserligen har alla enligt lag rätt att ha telefon, men lagen är ”teknikneutral”, vilket PTS tar som intäkt för att inte göra något för att rädda ledningarna.

Inom en snar framtid kan 50 000 hushåll bli av med sin fasta teleledning! Detta samtidigt som ledande forskare världen runt säger att man på grund av hälsorisker enbart ska använda mobiltelefon i nödfall och för korta samtal, i övrigt ska man använda fast telefon med sladd.

Vi kräver att alla tillförsäkras rätten att få telefon via kabel även i framtiden och att ledningsnätet återuppbyggs där det redan rivits.

Vi har redan samlat in mer än 22 000 namn, men behöver ännu fler underskrifter!

Namninsamlingslistor kan laddas ner på vår hemsida:
http://www.feb.se/aktuellt/stoppa-rivningen-av-det-fasta-telenatet-II.pdf
Du kan också skriva på via namninsamlingen på Internet – klicka här!

Listor kan även beställas via vårt kansli:
Elöverkänsligas Riksförbund, Blåsutvägen 53, 121 36 JOHANNESHOV
För mer information ring: 08-712 90 65

Lämna ett svar