FN-konventionen om mänskliga rättigheter förpliktigar!

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter fyllde 60 år igår den 10 december. Detta vill vi i Elöverkänsligas Riksförbund med 3000 medlemmar uppmärksamma:

  • Nyligen beslutade riksdagen att ratificera FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
    Våra medlemmar märker dock att livsrummet inskränks alltmer i stället för att samhället görs mer tillgängligt.

  • Glödlamporna har nu förbjudits på EU-nivå och istället kommer lågenergilampor med kraftiga elektromagnetiska fält att användas, vilket tvingar de elöverkänsliga att leva med stearinljus och fotogenlampor. Detta strider mot statens intentioner att värna om handikappgrupperna.

  • Telia vill inte längre underhålla det fasta telenätet. När stolparna blir gamla och dåliga eller när ledningarna skadas vid storm väljer man att riva dem istället. Enligt Post- och Telestyrelsen kan 50 000 hushåll bli av med den fasta anslutningen inom några år. Elöverkänsliga skulle bli helt utan telefon om ledningarna försvann.

  • Vågor av ny trådlös teknik breder ut sig över hela landet, trots att vi redan ser stora hälsoproblem. Snart finns det inte några områden kvar med låga strålningsnivåer. En fortsatt ohämmad utbyggnad innebär att allt fler kommer att insjukna.

  • En medlemsundersökning inom vårt förbund visade att 36 % av medlemmarna tvingats lämna sina hem på grund av den elektromagnetiska strålningen. Många lever ute på landsbygden i torp och stugor under svåra umbärande.

Vi kräver att våra mänskliga rättigheter respekteras och att de förpliktelser som Sverige har i och med ratificeringen av FN:s fördrag uppfylls så att vi ges möjlighet att delta i samhällets utveckling!

Elöverkänsligas Riksförbund, FEB
Birgitta Knape
Ordförande

För mer information:
Tfn: 0454-32 51 10
Fax: 0454-32 51 99
E-post: media@feb.nu
Hemsida: www.feb.se

Lämna ett svar